‘ประวิตร’ เยือนเมืองกาญฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

‘ประวิตร’ เยือนเมืองกาญฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
11 พฤศจิกายน 2562
475

“ประวิตร” เน้นย้ำการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นอุทยานสีเขียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

เมื่อวันที่ 11 ..62 เวลา 11.00 . พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการบริหารจัดการน้ำ และมาตรการรองรับภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดยในการมอบนโยบายในครั้งนี้ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ซึ่งจะต้องก้าวสู่ความเป็นสากล ยกระดับให้ได้มาตรฐานโลก จึงขอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดถึงการให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับอุทยานแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) หรือมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอื่น อย่างต่อเนื่อง จัดทำ Mobile Application เพื่อเป็นทางเลือก และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง สามารถใช้บริการอุทยานแห่งชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยบูรณาการร่วมกับชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียง รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 นำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ  และพัฒนาระบบการลาดตระเวนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ระบบนิเวศน์

นอกจากนี้ พล..ประวิตร ยังได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเห็นชอบต่อมาตรการเพื่อรองรับภัยแล้ง เพื่อลดความเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ให้บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจนถึงฤดูฝนหน้า เพิ่มระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึง ให้มีการวางแผนเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ระหว่างพื้นที่น้ำมากกับพื้นที่น้ำน้อย

หลังจากนั้น เวลา 13.00 . พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผาลดปัญหาหมอกควันเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี และชมการสาธิต การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ลานเวทีกลางแจ้ง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่และขบวนคาราวาน ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย

ในสุขภาพอนามัยของประชาชน สภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันของประเทศ จึงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน และเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเกิดปัญหา มีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ป้องกันรักษาป่าอนุรักษ์ และผืนป่าอื่นๆ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า จัดวางกำลังให้สามารถเข้าระงับไฟป่าได้ทันท่วงที นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวางแผน ส่งเสริมภาคประชาชน และจิตอาสา เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง