ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย 'SP' หุ้น DOD ภาคบ่าย หลังยังไม่ส่งงบ Q3/62

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย  'SP' หุ้น  DOD ภาคบ่าย หลังยังไม่ส่งงบ Q3/62
11 พฤศจิกายน 2562
726

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย "SP"หุ้นดีโอดี ตั้งแต่การซื้อขายรอบบ่ายวันนี้ หลังยังไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 3/62 ด้าน DOD แจ้งเตรียมส่งงบภายในวันนี้ หลังการประชุมบอร์ดในช่วงบ่าย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD สำหรับการซื้อขายในรอบเช้าของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงหยุดพักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ DOD ตั้งแต่รอบบ่ายของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้

ด้าน DOD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (DOD W1) โดยได้แนบเอกสารชี้แจงผลการดำเนินงาน (MD&A) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยที่ยังไม่นาส่งงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สอบทานโดย ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยต์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้นเครื่องหมาย “H” ซึ่งบริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันนี้ เวลา 13.15 น. และจะส่งข่าวเรื่องงบการเงินภายในวันนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง