Circular Co. | เอื้องคำคอฟฟี่

Circular Co. | เอื้องคำคอฟฟี่
10 พฤศจิกายน 2562
490

หนึ่งในร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รณรงค์และใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยการนำไม้ไผ่ มาทำเป็น “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก”

จากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา หรือเรียกชื่อกลุ่มว่า “กาเจริญ” จากเวลาว่างของผู้สูงอายุ ได้มารวมกลุ่มกัน พัฒนาทักษะทางด้านหัตถกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัย “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าบนฐานทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา” อาจารย์จารุวรรณ โปษยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า การช่วยเหลือชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนชุมชน และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้างมูลค่าทั้งทางด้านทักษะที่มีอยู่ในชุมชน และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้คนในชุมชน

ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ของเรามีร้านกาแฟที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะใช้ “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก” มาใช้แทนพลาสติกในเอื้องคำคอฟฟี่ เพื่อพัฒนาและรณรงค์ลดการใช้พลาสติกต่อไป”

อาจารย์ปณิธาน ประมูล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วมโครงการ กล่าวว่า “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก ได้รับการสนับสนุนและนำไปใช้ในร้านกาแฟเอื้องคำ ร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้สูงอายุมารวมตัวกันทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

เอื้องคำคอฟฟี่ หนึ่งในร้านกาแฟที่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และเวลาว่างจากการทำงาน หรือ จากการเรียนของนิสิต เอื้องคำคอฟฟี ตั้งอยู่หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี รอบๆบริเวณอ่างหลวง เปิดบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 544 666 66 ต่อ 1444 เอื้องคำคอฟฟี มหาวิทยาลัยพะเยา

โฮมเบเกอรี่ สวนดุสิต “ Kick off งดแจกถุงพลาสติก ”

เริ่ม 15 พฤศจิกายน นี้ . . . ร่วมรักษ์โลกอย่างจริงจัง

ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)กล่าวถึง การงดใช้ถุงพลาสติกในร้านโฮมเบเกอรี่ ว่า ปัจจุบัน การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกได้ขยายเป็นวงกว้าง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน สรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทยต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยิ่งเฉพาะต่างประเทศ หรือในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาอย่างยาวนานและเป็นรูปธรรมเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อโลกของเราเพิ่มเป็นทวีคูณ อาทิ สัตว์น้ำกลืนถุงพลาสติก มลพิษในอากาศสูงขึ้น ขยะล้นโลก ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะปัญหาเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น จนกลายเป็นวิกฤตหนักที่เราทุกคนต้องมาช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง

ดร.จันทร์จนา กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยผลิตสื่อและจัดโครงการรณรงค์“การลดขยะลดใช้ถุงพลาสติก” ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - คปอ. และมีศูนย์วิทยาศาตรสตร์ เป็นต้นแบบการจัดการสีเขียว:Green Office และ Green Meetingอย่างต่อเนื่องดังนั้น ร้านโฮมเบเกอรี่ ถือเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก จึงประกาศงดแจกถุงพลาสติกสำหรับลูกค้าที่มาซื้อขนมโฮมเบเกอรี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกา 2562 เป็นต้นไป และใช้แก้วไบโอ(BIO) ฝาโดมยกดื่มสามารถย่อยสลายได้สำหรับเครื่องดื่มทุกชนิด เพื่อลดการใช้หลอดพลาสติกเช่นเดียวกัน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้ทราบในเบื้องต้นแล้วหากลูกค้าซื้อสินค้าครบ 500 บาท เราแจกถุงผ้ารียูสแบรนด์โฮมเบเกอรี่ แต่หากบุคคลใดอยากได้ หรือ ลืมนำถุงมาใส่ขนมอบ เราจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ โฮมเบเกอรี่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก และขอเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่า หากเรา(คนไทย)ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือ จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โฮมเบเกอรี่ (ม.สวนดุสิต) โทร 02 668 8231 ถึง 3

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง