ม.อ.ปัตตานี ร่อนแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรง 3 จชต.

ม.อ.ปัตตานี ร่อนแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรง 3 จชต.
8 พฤศจิกายน 2562
658

ม.อ.ปัตตานี ร่อนแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ขอยุติการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุว่า

จากเหตุการณ์วันอังคารที่ 5 พฤสจิกายน 2562 เมื่อเวลาประมาณ 23.15 น. มีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในหมู่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และประชาชน เสียชีวิตจานวน 15 และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย ดังที่ปรากฏอยู่ในข่าวแล้วนั้น

การกระทำครั้งนี้ ในนามองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอประณามการกระทำโดยใช้ความรุนแรงของผู้ก่อเหตุ และกลุ่มผู้สนับสนุนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อันเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้ซึ่งมนุษยธรรม ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

157320190244

พร้อมกันนี้องค์กรกิจกรรมศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการดำรงชีพและความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนกระทบถึงภาพลักษณ์พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น ในนามองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติ ดังนี้
1) ขอเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุ และกลุ่มคนที่สนับสนุนความรุนแรงที่เกิดต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องยุติการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2) ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการสืบสวน และสอบสวน เพื่อเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
3) ขอให้ทุกภาคส่วนหาแนวทางป้องกันดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด และเรียกร้องให้สันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

ด้วยเจตนารมณ์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ยึดมั่นในคำปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตั้งพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

องค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

157320184210

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: