สยามเทคจับมือสตาร์ทอัพ ปั้น ‘วิชาชีพออนไลน์’ ตอบโจทย์โลกอนาคต

สยามเทคจับมือสตาร์ทอัพ ปั้น ‘วิชาชีพออนไลน์’ ตอบโจทย์โลกอนาคต
8 พฤศจิกายน 2562
797

สยามเทค เตรียมคนแห่งอนาคตเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ จับมือสตาร์ทอัพเปิดตัวหลักสูตร Siam Advanced Program เน้นทักษะ ‘วิชาชีพออนไลน์’ 4 ด้าน ได้แก่ ระบบบ้านอัจฉริยะ ฝึกควบคุมโดรน อาชีพบล็อกเกอร์และกระบวนการคิดแบบนักพัฒนา

  ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป คนยุคใหม่ต้องปรับตัว สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน ด้วยโลกอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นจึงต้องเตรียมคนแห่งอนาคต เพื่อเผชิญกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค (สยามเทค) พร้อมแล้วจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลง สู่ Digital Transformation Vocational School ในโครงการ Siam Advanced Program (SAP) ‘วิชาชีพออนไลน์’ โดย Siamtech จับมือกับ Startups สร้างความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ๆ และจัดระบบโปรแกรมการบริหารวิทยาลัย  โดยใช้ แอพพลิเคชั่น School Bright เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งปรับ 3 รูปแบบ คือ

157319090846

1. People Transformation เป็นการปรับวิธีคิดและพัฒนาบุคลากร ครู ให้เป็น Coach โดยใช้เทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ ปรับการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในตนเองและอาชีพการงานได้ ตลอดจนให้โอกาส ครูอาจารย์เรียนรู้และทดลองโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่ในการ update ความรู้ ทำโครงการร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น Sky  11 (สกาย วัน วัน) ที่ร่วมเป็น knowledge partner ในเรื่อง drone ซึ่งจะเป็น game changer ในหลายธุรกิจ               

2.  Space Transformation คือ การปรับพื้นที่การเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมิติใหม่ในการเรียนรู้ โดยลดพื้นที่ lecture และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฎิบัติ ทดลอง พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงานร่วมกัน ตลอดจนพื้นที่ให้อาจารย์หลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน และ  virtual space หรือพื้นที่เสมือน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา มีการปรับพื้นที่เป็น co-learning space ด้วย 

3. Technology Transformation ใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในสถาบันทั้งการลงทะเบียน การเรียนรู้ การยืมอุปกรณ์เครื่องมือ การใช้ e-wallet ใช้จ่าย การสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ SkillLane และ Speexx เป็น Platform การเรียนรู้ ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดูซ้ำและมีบททดสอบ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและเกิดความสนุกในการเรียนรู้

                 

157319093968     

                รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า งานเปิดตัว Siam Advanced Program (SAP) ครั้งนี้  SiamTech จับมือ Startups เพื่อเปลี่ยนผ่าน Learning Experience (LX) โดย Startups ที่ร่วมมือใน Phrase 1 นี้ ได้แก่  SkillLane : Learning Platform โดยร่วมจัดทำ 4 วิชาแรกได้แก่ Smart Home, Drone 101, Lifestyle Blogger และ The Agorithm 

ส่วนความร่วมมือกับ Speex : Learning App พัฒนา Content โดย University of Cambridge สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาฝึกฝนทบทวนทักษะภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา มี pre และ post-Test โดยอ้างอิงกับเกณฑ์ CEFR ขณะที่ Sky 11 (สกาย วัน วัน) : Drone Service ที่มาร่วมจัดการสอนด้าน Drone ที่จะมาเป็น Disruptor หลายอุตสาหกรรม อาทิ การสำรวจ โลจิสติกส์ การเกษตร เป็นต้น  และ School Bright : School Management System ที่จะมาช่วยทำ Data Management และ Data Analytics โดยอำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล อาทิ การลงทะเบียน ตารางเรียน คะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนพฤติกรรม การยืมอุปกรณ์ e-wallet ตลอดจนลดภาระครูและบุคลากรด้านการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร


“ด้วยโลกยุคใหม่มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษาแบบออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วย โดยเริ่มแรกมุ่งเน้นนำร่อง 4 วิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์แรงงานยุคใหม่ที่เป็นที่ต้องการของโลกอนาคต”


ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ 

1. Smart Home หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้งานภายในบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง การสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการรดน้ำต้นไม้ รวมถึงระบบความปลอดภัยกล้อง CCTV การดัดแปลงแก้ไขวงจรใช้งานภายในบ้าน และการเขียนโปรแกรมควบคุม 

2. Drone 101 เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุมเครื่องบินเล็กด้วยโปรแกรม Flight Mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ Sky  11 โดยจะได้รับทั้งคำแนะนำ ข้อควรระวัง ไปจนถึงเทคนิคต่างๆ เช่น ส่วนประกอบ, วิธีประกอบ, การกำหนดทิศทาง และการดูสภาพอากาศ

3. Lifestyle Blogger เป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน โดย Youtuber ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ‘CAPNUTT’ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการท่องเที่ยว หรืออาหาร ไปจนถึงการถ่ายรูปให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การโปรโมทสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างรายได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Instagram หรือ Facebook 

และ 4. The Algorithm เป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนักพัฒนา เพื่อเข้าใจหลักการคิด, การวางแผน, การวิเคราะห์, วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถามอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

157319099663

กวิน กตัญญูทวีทิพย์ ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวเสริมว่า ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ในโครงการ SAP หรือ Siam Advanced Program เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อนประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ Smart Home และ Drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากเรียนมากที่สุด การเรียนในแต่ละหลักสูตรเราจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยก็จะมีช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติม ผ่านกระดานถาม-ตอบ 
      ส่วนก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะด้าน ‘Coding’ และทักษะด้าน ‘Design Thinking’ หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่ต้องติดตามกันต่อไป

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์ส เรียนออนไลน์ SkillLane กล่าวว่า SkillLane ผู้ให้บริการ Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับ 1 ของประเทศไทย มีความยินดีที่ทาง Siamtech มาร่วมสร้างความสำเร็จทางการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ ทั้งยังช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่คัดสรรมาให้เฉพาะ ไร้ข้อกังวลเรื่องเวลาและสถานที่ โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างง่าย สะดวก ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร ในการร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งทำให้ Siamtech และ SkillLane เป็นผลดีกับผู้เรียนของเราและคนที่สนใจอย่างแน่นอน เพราะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากจะส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน

ดร.ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Sky 11 จำกัด กล่าวว่า ในการร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนที่ไม่เพียงแค่นักศึกษาที่อยู่แต่ในรั้วของวิทยาลัยเท่านั้น หากยังเปิดกว้างให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจอยากเรียนรู้ด้วย ทางสกาย วัน วัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำหลักสูตรของการพัฒนานักบินหรือนักบินในอากาศยานไร้คนขับมาร่วมกับทางสยามเทค โดยหลักสูตรนี้มีความสำคัญในวิชาชีพสำหรับเมืองไทย ด้วยในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการให้บริการ Drone ในภาคอุตสาหกรรม เราพบว่าสิ่งที่ขาดแคลนก็คือ คนที่เป็นนักบินให้กับงานของเรา รวมถึงงานอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีการร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านนี้แล้ว และจะถูกบรรจุอยู่ในกรมแรงงานในอนาคต เพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางสยามเทคนำหลักสูตรเข้ามาแล้วพัฒนาบุคลากร ที่อาจจะเป็นอนาคตของชาติ แล้วเป็นอาชีพใหม่ โดยอาชีพใหม่เหล่านี้จะสร้าง Value ใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยอีกด้วย 

157319122980

นายนรินทร์ คูรานา ซีอีโอ School Bright ให้ความเห็นว่า จุดมุ่งหมายหลักของ School Bright คือ ‘คืนครูให้กับนักเรียน’ เมื่อได้มาร่วมกับสยามเทคครั้งนี้ เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ครูใช้งานต่างๆ ภายในโรงเรียนได้  โดยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเรียน การเช็คชื่อนักเรียน หรือการทำคะแนน เป็นต้น ก็จะทำให้คุณครูมีเวลามากขึ้นที่จะติดตามเด็ก หรือช่วยเหลือเด็กที่มีความจำเป็นในการเรียนรู้ แม้กระทั่งการจัดทำบทเรียนเพื่อเป็นแผนมาซับพอร์ตในเรื่องการเรียนการสอนจริงๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง