ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคไทยศรีวิไลย์

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคไทยศรีวิไลย์
8 พฤศจิกายน 2562
4,102

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพรรค “เสรีรวมไทย” เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

เมื่อวันที่ 7 ..62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการ บริหารพรรคเสรีรวมไทย จํานวน 16 คน ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียน พรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จึงทําให้มี คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จํานวนทั้งสิ้น 16 คน นั้น

บัดนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี พลตํารวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย หนังสือลาออกลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 24 (2)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. 2560 ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน ได้แก่

157313997515

157313998266

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง