โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พล.อ.อ. มานัต-อภิชาติ’ เป็นส.ว.ใหม่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘พล.อ.อ. มานัต-อภิชาติ’ เป็นส.ว.ใหม่
7 พฤศจิกายน 2562
1,508

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ”พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์- นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์” เป็นสมาชิกวุฒิสภาใหม่

เมื่อวันที่ 7 ..62 ผู้สื่อข่าวราายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 .. 2562 เนื่องด้วยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่ง และพล...ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พันจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

1.พล...มานัต วงษ์วาทย์ 2.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ วันที่ 30 .. .. 2562 เป็นปีที่ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

พล...มานัต อดีตเป็นผู้บังคับการกองบิน 7, ผู้ช่วยทูตทหารอากาศรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศรองเสนาธิการทหารอากาศ และเสนาธิการทหารอากาศ ด้านนายอภิชาติ อดีตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง