'พัทยา'มหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์

'พัทยา'มหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์
8 พฤศจิกายน 2562
597

สนข.ชูแนวคิดปั้นพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟพัทยา สู่ศูนย์กลางการค้า พร้อมยกระดับเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ วาดฝันชูเป็นประตูสู่อาเซียน

นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.)    เปิดเผยภายในงานสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ในพื้นที่เมืองต้นแบบพัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 โดยระบุว่า พัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ ที่สำคัญเป็นประตูสู่อาเซียน โดยเฉพาะจีนและอินเดีย มีเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเมืองในพื้นที่ สูงถึง 4 แสนล้านบาท และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี จากศักยภาพดังกล่าวสนข.จึงมีการศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) ด้านตะวันออก โดยผลการศึกษาเบื้องต้นบริเวณรอบสถานีเมืองพัทยา สามารถพัฒนาได้ 4 โซนหลัก คือ โซน 1 ย่านอาคารสำนักงานที่พร้อมรองรับทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ผสมผสานทั้งอาคารสำนักงานระดับภูมิภาค ที่ทำการหน่วยงาน สถานศึกษา ร้านค้าปลีก รองรับทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประชาชน

 

โซนที่ 2 ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์ทั้งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับภูมิภาครองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงโรงแรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการแบบครบวงจร

โซนที่ 3 มหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) ครบวงจร เนื่องจากพัทยาที่ตั้งของศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โรงแรมที่สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ได้ รวมถึงโรงแรมราคาประหยัดที่พร้อมรองรับทุกความต้องการ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ได้

และโซนที่ 4 ชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่สบาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบาย ด้านการคมนาคม เพราะอยู่ใกล้จากสถานีรถไฟ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาคารแนวราบ และอาคารแนวสูงราคาถูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีร้านค้าปลีกชุมชน และสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ครบถ้วน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง