LINE GOVTECH หนุนสตาร์ทอัพใช้ แพลตฟอร์มไลน์ อัพเกรดบริการสาธารณะ

LINE GOVTECH หนุนสตาร์ทอัพใช้ แพลตฟอร์มไลน์ อัพเกรดบริการสาธารณะ
7 พฤศจิกายน 2562
265

4 สตาร์ทอัพเทคโนโลยีนำร่องเข้าร่วมโครงการ “LINE GOVTECH” สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคอนเทนต์ ที่ทำให้การทำงานขององค์กรภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สะดวกสบายขึ้นได้ตามแนวคิดสมาร์ทซิตี้ของภาครัฐ

ตอบโจทย์บริการของภาครัฐ

นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์ประเทศไทย กล่าวว่า ไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้งานจำนวนมากถึงกว่า 44 ล้านคน เราจึงถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการนำความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์มของเรากับพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรนักพัฒนาชั้นนำ มาช่วยต่อยอดบริการสาธารณะ ส่งเสริมการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สะดวกสบายขึ้นได้

157305128089

ทั้งนี้ LINE ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยส่วนหนึ่งคือมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน Digital Economy เพื่อตอบโจทย์บริการของภาครัฐ โดย LINE จะเข้าไปมีบทบาทขับเคลื่อนงานของภาครัฐและคนในองค์กร ผ่านส่วนงาน LINE GOVTECH แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

ส่วนแรกคือ Enterprise Solution ระบบที่จะช่วยให้องค์กรรัฐเกิดการทำงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 2 คือ Smart City เนื่องจากไลน์มีจุดแข็งในการเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมาก จึงสามารถใช้ไลน์เป็นเกตเวย์ในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะตามแนวคิดสมาร์ทซิตี้ของภาครัฐได้

ส่วนที่ 3 คือ Online Commerce พัฒนาแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ สามารถใช้ LINE ส่งเสริมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การสนับสนุน Smart Farmer โดย LINE สามารถเป็นทั้งสื่อกลางระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มลูกค้าของเขา เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร สามารถทำตลาดที่มีศักยภาพ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคได้ตรงจุด รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีต่อยอดให้ LINE เป็นเครื่องมือของเกษตรกร ในการติดตามพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตรได้อีกด้วย


นอกจากนั้นยังร่วมมือในการสร้าง ดิจิทัลสตาร์ทอัพ ยกตัวอย่างโครงการ LINE Scale up ที่กำลังผลักดันสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพไปสู่ยูนิคอร์นไทยตัวแรกและก้าวสู่เวทีดิจิทัลระดับโลกอย่างแข็งแกร่ง โดยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทั้งแพลตฟอร์ม และเทคนิคต่างๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ซึ่งประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นแล้ว ยังตอบโจทย์ในเรื่องการผลักดันไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างดีอีกด้วย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนด้าน Digital Content ให้ความรู้กับผู้ใช้งานดิจิทัลผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มทั้ง LINE Official Account, LINE TV, LINE TODAY

โอเพ่นแพลตฟอร์มเพื่อสังคม

สตาร์ทอัพเทคโนโลยีทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย 

- บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด (GMVPI) นำเสนอการใช้ไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การอนุมัติใบสั่งซื้อ การขออนุมัติลางาน การแจ้งเตือนการทำธุรกรรมหรือการแจ้งเตือนความบกพร่องของระบบผ่านไลน์ โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบอีพีอาร์ (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ

- One-to-one Contacts นำเสนอการใช้ไลน์เป็นตัวช่วยในการทำงานของคอลล์ เซ็นเตอร์ และการพัฒนาโซลูชั่นที่นำแชทบอตมาใช้ในการทำงาน เช่น การบริหารจัดการเก็บและเรียกใช้ข้อมูล/ไฟล์งานจากระบบคลาวด์ การจัดตารางนัดหมายและการแจ้งเตือนนัดหมายแก่เพื่อนร่วมงาน

- Yellow Idea นำเสนอรูปแบบการให้บริการภาครัฐเป็นเรื่องง่าย ลดขั้นตอนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การขอรหัส ไว-ไฟ จากภาครัฐ การแจ้งเตือนและการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย การแจ้งเตือนและการยื่นภาษีผ่านไลน์, การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และการลงทะเบียนภาคธุรกิจ

157305131067

- บริษัท สยาม อินโน ซิตี้ จำกัด นำเสนอบริการ Ekko Wi-Fi ระบบบริหารจัดการสำหรับ Smart City Free Wi-Fi ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานไว-ไฟฟรีในพื้นที่สาธารณะผ่าน LINE Official Account รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย และบริการต่างๆ จากภาครัฐ

157305133580

กมล ภาคย์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อินโน ฮับ จำกัดในเครือ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ ผู้ให้บริการด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์แบบครบวงจรทั้งในรูปแบบของ Voice และ Non-voice ในหลากหลายช่องทาง ที่นำเสนอโซลูชั่น One-to-one Contacts กล่าวว่า ไลน์เปิดกว้างสำหรับการพัฒนาโซลูชั่นด้านธุรกิจบนแพลตฟอร์มของไลน์ ทำให้สามารถพัฒนางานบริการที่เหมาะกับลูกค้าองค์กรได้ รวมถึงการนำไลน์เข้ามาช่วยจัดระบบการทำงานภายในองค์กร เช่น การติดตามข้อมูล การแจ้งปัญหาการใช้บริการหรือการแจ้งซ่อมผ่านระบบแชทบอต การจองคิวนัดหมายเพื่อนร่วมงาน การแจ้งเตือนเมื่อถึงวันและเวลานัดหมาย

สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรผ่านไลน์นั้น ทางบริษัทไลน์ได้ตั้งระบบป้องกันการป่วนของแฮคเกอร์ หรือการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการใช้ในภาวะฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุสามารถแจ้งผ่านแชทบอตไลน์ ส่งโลเคชั่น ประสานความช่วยเหลือไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องโทรศัพท์ สะดวก รวดเร็วโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้เสียงได้ เช่น มีผู้ร้ายอยู่โดยรอบ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง