'มงคลกิตติ์' เสนอยกเลิกเพลงชาติไทยปัจจุบัน

'มงคลกิตติ์' เสนอยกเลิกเพลงชาติไทยปัจจุบัน

"มงคลกิตติ์" เสนอยกเลิกเพลงชาติไทยปัจจุบัน เหตุไม่กล่าวถึงสถาบันพระมหาษัตริย์ แนะใช้เพลงความฝันอันสูงสุด ระหว่างรอเพลงชาติไทยใหม่

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ลุกขึ้นหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (6 พ.ย.) ว่า ขอหารือให้ยกเลิกเพลงชาติไทย ในขณะนี้โดยให้นำไปปรับปรุงก่อน

เนื่องจากในเนื้อเพลงชาติไทยปัจจุบันไม่มีการกล่าวถึงสถาบันพระมหาษัตริย์ แตกต่างจากเพลงชาติของสหราชอาณาจักรที่กล่าวถึงสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ทั้งที่พระมหากษัตริย์เสียเลือดเสียเนื้อ ปกป้องบ้านเมืองมาหลายยุคหลายสมัย แต่เพลงชาติไทยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2475 กลับไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

เนื่องจากเป็นการแต่งขึ้นโดยคณะราษฎร ดังนั้น ระหว่างที่รอเพลงชาติไทยฉบับใหม่ จึงขอให้ใช้เพลง ความฝันอันสูงสุด ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปพลางก่อน เพื่อเตือนสติไม่ให้ท้อถอยต่อการทำความดี

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ได้เตือนนายมงคลกิตติ์ว่า ตามข้อบังคับการประชุม ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์