สรรพากร ชี้แจง 'คลังหวั่นลดภาษีบุคคล 10% ทำรัฐสูญเสีย 7 หมื่นล้าน' ไม่ถูกต้อง

สรรพากร ชี้แจง 'คลังหวั่นลดภาษีบุคคล 10% ทำรัฐสูญเสีย 7 หมื่นล้าน' ไม่ถูกต้อง
6 พฤศจิกายน 2562
666

สรรพากร ชี้แจงข้อมูล “คลังหวั่นลดภาษีบุคคล 10% ทำรัฐสูญเสีย 7 หมื่นล้าน” ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้มีข้อสรุปตามข่าวแต่อย่างใด

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่“คลังหวั่นลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% ตามนโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐทำรัฐสูญเสียรายได้ 7 หมื่นล้านบาท” ไม่เป็นความจริง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้มีข้อสรุปตามข่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องทำด้วยความรอบคอบ และต้องทำควบคู่กับการปรับโครงสร้างภาษี ทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อดูแลการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ
        
ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภาพรวม โดยคำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรม หลักความเป็นกลางของระบบภาษี และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อนำเสนอคณะทำงานศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรและกระทรวงการคลังโดยเร็วต่อไป


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สรรพากรยันไม่สอบภาษีร้านร่วมชิมช้อปใช้

-'สรรพากร' เล็งลดสิทธิภาษีคนรวย เพิ่มลดหย่อนคนชั้นแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง