เอกลักษณ์ไทย ที่จะถูกสะท้อนลงบนอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เอกลักษณ์ไทย ที่จะถูกสะท้อนลงบนอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
6 พฤศจิกายน 2562
2,719

แผนกอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์และศาสนภัณฑ์ คณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เร่งมือตัดเย็บอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของ “โป๊ปฟรังซิส” รวมถึงอาภรณ์ของบรรดาบาทหลวงที่เตรียมใช้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ระหว่างการเสด็จเยือนไทยในวันที่ 20-23 พ.ย.นี้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีกำหนดเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 รวมถึงพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2019

โดยในส่วนของอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ “โป๊ปฟรังซิส” จะทรงสวมระหว่างประกอบศาสนพิธีดังกล่าว รวมถึงอาภรณ์หรือชุดที่บรรดามุขนายก หรือ “บิชอป” จะใส่เข้าร่วมพิธีเป็นหน้าที่ของแผนกอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์และศาสนภัณฑ์ คณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ รับผิดชอบในการตัดเย็บ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานผลิตเอกชนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วย “เสื้อกาสุลา” หรือเสื้อชั้นนอกที่ใช้ประกอบพิธีมิสซาแบ่งเป็น 2 แบบ โดยชุด “สีทอง” ใช้ในวันงานที่สนามศุภชลาศัยวันที่ 21 พฤศจิกายน เพราะสีทองและสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์และความชื่นชมยินดี ตรงกับวันระลึกถึงแม่พระถวายพระองค์ที่พระวิหาร

ขณะที่ชุด “สีแดง” จะใช้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยสีแดงเป็นการระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา ซึ่งเป็นมรณสักขี หรือนักบุญผู้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้าจึงใช้สีแดงที่สะท้อนถึงความรักและโลหิตที่หลั่งออกมาเพราะความรักต่อพระเจ้าชุดของโป๊ปฟรังซิสทั้งสีทองและสีแดงมีความพิเศษคือใช้ผ้าไหมไทยจาก “จิม ธอมป์สัน” ผสานกับเทคนิคของการปักลวดลายกนกลงบนเนื้อผ้า ถือเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกได้เห็น

ขณะที่อาภรณ์ของบรรดามุขนายก สีทอง 120 ชุด และ สีแดง 76 ชุด ใช้วิธี “พิมพ์แบบซัพพลีเมนชั่น” เพื่อความรวดเร็วในการผลิตและประหยัดต้นทุนช่างตัดเย็บ 12 คน ทำงานหนักวันละ 10 ชั่วโมง ช่วยกันผลิตชุดอาภรณ์กว่า 200 ชุดใกล้จะแล้วเสร็จก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จมาถึง ทุกคนต่างปลาบปลื้มที่ได้มีส่วนร่วมในวาระแห่งความชื่นชมยินดีนี้ อาภรณ์ศักด์สิทธิ์ที่ว่านี้ นอกจากจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วยังตั้งใจนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ผ่านทางการถ่ายทอดสดพิธีสำคัญนี้ให้ได้รับกันทั่วโลก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: