สรท.ตั้งเป้าส่งออก 63 โต 0-1 %

สรท.ตั้งเป้าส่งออก 63 โต 0-1 %

สรท.เผย ส่งออกเดือน ก.ย.ติดลบ 1.4 % ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนก.ย. 2562 มีมูลค่า 20,481 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ การนำเข้า มีมูลค่า 19,206 ล้านดอลลาร์ติดลบ 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ เดือนก.ย.ไทยเกินดุลการค้า 1,275 ล้านดอลลาร์ รวม 9 เดือนแรก ไทยส่งออกรวมมูลค่า 186,572 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 2.1% ปัจจัยที่กระทบต่อการส่งออกของไทยยังคงเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้า ค่าเงินบาที่แข็งค่ารวมทั้ง สหรัฐตัดสิทธิ์ GSP ไทยครอบคลุมสินค้า 573รายการ


ทั้งนี้ สรท. คงคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2562 ติดลบ 1.5% บนสมมติฐานค่าเงินบาท ปี 62 อยู่ที่ 33 บาทต่อดอลลาร์ และคาดการณ์การส่งออกปี 63 เติบโต 0-1% บนสมมติฐานค่าเงินบาท 30.5 บาทต่อดอลลาร์


โดยมีปัจจัยบวกสำคัญคือ การหาพันธมิตรการค้าใหม่ ผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือาร์เซ็ป เหตุการณ์ความไม่สงบในการประท้วงของฮ่องกง ทำให้นักลงทุนฮ่องกงและไต้หวันเริ่มหาพื้นที่กระจายความเสี่ยงมายังไทยเพิ่มขึ้น และ สถานการณ์เบร็ทซิก ที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนจากการที่สมาชิกอียูทั้ง 27 ประเทศเห็นพ้องกันในการขยายกำหนดเบร็กซิทเป็นวันที่ 31 ม.ค.2563 จากเดิมในวันที่ 31 ต.ค.2562 ทำให้ผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาเพิ่มในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวต่อไป