เปิดตัว 'สถาบันทิศทางไทย' ขับเคลื่อนไทยไร้ขัดแย้ง

เปิดตัว 'สถาบันทิศทางไทย' ขับเคลื่อนไทยไร้ขัดแย้ง
4 พฤศจิกายน 2562
14,174

“สถาบันทิศทางไทย” เปิดตัวแล้ว องค์กรใหม่ขับเคลื่อนประเทศไร้ความขัดแย้ง โดยมี “ดร.จิรายุ” นำปาฐก ท่ามกลางรัฐมนตรี ศิลปิน เครือข่ายประชาสังคมร่วมงานคับคั่ง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 ภายในงาน “FIRST MOVE ทิศทางไทย” ซึ่งเป็นการเปิดตัว สถาบันทิศทางไทย อย่างเป็นทางการโดยมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก” จาก “ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ฐานะนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งยังมีการแสดงแห่งความเป็นไทย ขับเสภาร่วมสมัย เท่าทันโลก ตระหนักรู้ ก้าวสู่ทิศทางไทยใหม่ โดย “เก่ง ธชย ประทุมวรรณ” ด้วย

157286298318

ดร.จิรายุ กล่าวช่วงหนึ่งว่า การพัฒนาประเทศไทย สำหรับค่อนข้างยินดีสถาบันทิศทางไทย ซึ่งปัจจุบันการบริหารการปกครองของไทยใช้เอกลักษณ์ของรัฐไทย คือการปกครองที่มีบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นการปกครองที่มีลักษณะแบ่งออกเป็น3ด้าน คือการบริหารภายใต้รัฐบาล พัฒนาประเทศ อาศัยการออกกฎหมาย ส่วนที่2รัฐสภา และส่วนที่การให้เกิดความยุติธรรมผ่านศาล เราต้องยึดมั่น สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่สูงสุดแต่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตนเห็นว่าแล้วสอดคล้องกับสถาบันทิศทางไทย

157286302942

“ผมได้มีโอกาสในอดีตที่ได้ลงมา วิเคราะห์และมีข้อสรุปที่ตรงกับสถาบันทิศทางไทยที่พูดไป ถ้าเราแก้ปัญหาในแนวทางที่ถูกต้อง ให้พลเมืองเรารวมตัวกันที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง เรามีศักยภาพที่จะทำอะไรดีๆให้กับประเทศเราได้แน่นอน คือ ประเทศไทยได้ก้าวหน้ามาเยอะ อย่างเช่น ผมได้เคยศึกาถึงธนาคารโลก มี 13 ประเทศในโลกและไทยเป็นหนึ่งใน 13 ประเทศ ที่ได้ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารโลกศึกษามา 13 ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามองในแง่ความเติบโตของจีดีพี เว้นปี 2540 แต่เราก็มีปัญหาใหญ่ที่ยังอยู่กับเรา คือ 1.ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 2.ปัญหาสิ่งแวดล้อม 3.ปัญหาความเสื่อมทางจริยธรรมของคน อันนี้ผมคิดว่าตรงกับสิ่งที่สถาบันทิศทางไทยที่ต้องการ นี่คือจิตใต้สำนึกและแรงบันดาลใจในการมาแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบันเพื่อเดินไปสู่อนาคต อย่างยั่งยืนและมั่นคง”

157286306271

ขณะที่ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการสถาบันทิศทางไทย กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้ไม่อยากเห็นประเทศไทยนำไปสู่การปะทะ หลังๆได้พูดคุยกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ บ่อยขึ้น คุยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันว่าบ้านเมือง ควรจะเป็นไปในทิศทางไหน นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่ง

157286313738

สถาบันทิศทางไทยเราเน้นย้ำว่า เราสร้างปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิ ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิ คือปัญญาที่จุดประกายความคิด ฉะนั้นการมาอบรมที่นี่ก็คือ แค่คุณถูกจุดประกายแล้วกลับไปค้นคว้าต่อเองไม่ใช่การชี้นำ ประเด็นทั้งหมดข้อมูลเพียงสั้นๆแล้วจะมีลิงค์ เพราะฉะนั้นในค้นกูเกิลมีลิงค์ค้นไปเรื่อยๆ หลักคิดนี้ถ้าเราสร้างผู้นำทางสังคมที่มีสติปัญญา ที่มีสัมมาทิฐิ รู้จักใช้สื่อให้แพร่กระจายออกไป คือการเคลื่อนตัวของสังคมขนาดใหญ่

157286310834

สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทยโดยมีรายชื่อดังนี้ 1.สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 2.ดร.สุวินัย ภรณวลัย 3.นายชูชาติ ศรีแสง 4.พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม 5.นายเดช พุ่มคชา 6.นายฉาย บุญนาค 7.นายธงชัย สุวรรณวิหค 8.นายสาวิทย์ แก้วหวาน 9.นายธนุ สุขบำเพิง 10.ดร.แสงเทียน อยู่เถา11.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม 12.ฑีญา เผ่าสวัสดิ์ 13.ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล 14.ดร.นักรบ ระวังการณ์ 15.ดร.เวทิน ชาติกุล 16.นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย 17.ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ 18.นายหาญศักดิ์ หาญสมวงศ์ 19.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 20.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล 21.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 22.ดร.เสรี วงศ์มณฑา 23.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น 24.พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ 25.นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

อย่างไรก็ตาม ในงานเปิดตัววันนี้มีคนในหลายแวดวงเข้าร่วมอย่างคึกคัก เช่น นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย นายบุญชัย เบญจรงคกุล พล.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 และ หฤทัย ม่วงบุญศรี หรือ อุ๊ นักร้องชื่อดัง ฯลฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง