มอบนายกสภาฯ ขับเคลื่อน“มหาลัย”ตอบโจทย์ประเทศ

มอบนายกสภาฯ ขับเคลื่อน“มหาลัย”ตอบโจทย์ประเทศ
5 พฤศจิกายน 2562
385

"สุวิทย์” มอบ “นายกสภามหาวิทยาลัย” เน้นยึดหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย คุณภาพ และหลักสูตรการเรียนการสอน ย้ำขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่มีทักษะศตวรรษที่ 21 เตรียมเดินหน้าหารือสภาคณาจารย์ต่อไป

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย กว่า 70 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งตนเองได้มอบนโยบายใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ

1.ธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เรื่องการทุจริต ไปจนถึงปัญหาการฟ้องร้องต่างๆ ที่มีจำนวนมากมาย ส่งผลให้เสียเวลาในการขับเคลื่อนงาน

2.คุณภาพ  ปัจจุบันหากมองภาพการบริหารงานทั้งระบบ พบว่า มีมหาวิทยาลัยที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะต้องปิดตัวลง แต่อว.ยังไม่มีแนวคิดไปถึงเรื่องการปิดมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยควรที่จะต้องยกระดับให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศให้ได้ เพราะการที่รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณให้กับทุกมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมกัน คงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม

3.หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยต้องตั้งคำถามแล้วว่า หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนอยู่ปัจจุบันตอบโจทย์ความต้องการในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ประเทศหรือไม่ เพราะหากไม่ตอบโจทย์ก็ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงต่อไป 

จากการหารือร่วมกัน ถือเป็นการเปิดมุมมองการทำงานของ อว.ให้เห็นภาพการเชื่อมต่อระหว่างผู้กำหนดนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้น ส่งให้ อว. ต้องกลับมาทบทวนบทบาทการขับเคลื่อน เพราะในหลายๆเรื่อง อว.ยังถือเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ควบคุมมหาวิทยาลัย

ตอนนี้แม้ อว.จะให้ความเป็นอิสระกับมหาวิทยาลัย แต่เรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ยังมีส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อว.จะนำเรื่องกฎระเบียบที่มีทั้งหมดมาทบทวนใหม่ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระแล้วจะต้องแลกกับเรื่องการตอบโจทย์ และทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วย

รมว.อว.กล่าวต่อว่า จากการหารือครั้งนี้ทำให้ได้รับเสียงสะท้อนหลายอย่างจากทางสภามหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องงานวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม ที่ค่อยข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบที่จะเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ดังนั้น อว.จะเร่งสร้างสมดุลในการขับเคลื่อนงานตรงนี้อย่างเร็วที่สุด แต่ในส่วนของทิศทางการขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าถือว่า ทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้ว แต่ยังต้องมีปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนให้ก้าวไปได้ไวกว่านี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีข้อเสนอแนะให้ทาง อว.มีการประชุมหารือร่วมกับสภาคณาจารย์ต่างๆ ด้วย ซึ่งเห็นด้วย เพราะทุกคนมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานของ อว. และคาดว่าจะมีการเชิญสภาคณาจารย์มาเพื่อหารือในเร็วๆ นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง