นายกฯแนะเร่งพัฒนาข้าราชการรับมือยุคเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

นายกฯแนะเร่งพัฒนาข้าราชการรับมือยุคเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
30 ตุลาคม 2562
253

“ประยุทธ์” โชว์ผลงานรัฐบาลดิจิทัล 5 ปีขยับอันดับขึ้นในเวทีนานาชาติทั้งยูเอ็น - ธนาคารโลก จี้หน่วยงานรัฐใช้บิ๊กดาต้าประกอบการของบประมาณ สั่ง ก.พ.วางแผนกำลังคนภาครัฐสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “รัฐบาลดิจิทัล :กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” ภายในงานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วานนี้ (30ต.ค.) ว่ารัฐบาลดิจิทัลถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคตที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอด 5 ปี เห็นได้จากการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับระบบดิจิทัลเช่นการยกเลิกการขอสำเนาในการติดต่อรัฐบาลกว่า 60 รายการ การออกกฎหมายที่จำเป็นในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ จนทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทางด้านดิจิทัลที่ดีขึ้นโดยในปี 2561

ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติ (UN)ได้จัดอันดับรัฐบาลดิจิทัล (UN digital government) ของประเทศต่างๆ 193 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 73 ดีขึ้นจากปี 2560 4 อันดับ และในปี 2562 ธนาคารโลกเพิ่งจะประกาศอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Doing Business) โดยประเทศไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับ 27 มาอยู่ที่อันดับ 21 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล 

ทั้งนี้ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะต่อไปรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องมากขึ้นโดยเฉพาะการนำเอาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงบประมาณและกำลังคนภาครัฐจะต้องนำเอาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้ประโยชน์ โดยในส่วนของงบประมาณได้สั่งการว่าในการจัดทำงบประมาณให้นำเอา Big data ของภาครัฐมาวิเคราะห์ ประกอบกับข้อมูลในเรื่องการสำรวจความต้องการของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้ถูกต้อง สอดคล้องกับความเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน นโยบาย และการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับในเรื่องของกำลังคนภาครัฐได้ให้นโยบายกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าในการรับบรรจุบุคลากรภาครัฐในอนาคตต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยสัดส่วนการรับข้าราชการที่เข้ามาใหม่เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลเพราะการทำงานของภาครัฐยังในอนาคตจะต้องการคนที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลมากขึ้น โดยคนเหล่านี้จะเข้ามาช่วยสร้างองค์กรภาครัฐให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสามารถให้บริการภาครัฐได้ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 157241796235

ในส่วนการมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) ได้มีการมอบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาช) สพร. โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นหน่วยงานระดับกรม 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฬานครหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,การประปส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำหรับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5รางวัล ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ดลำพูน ระนอง เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 รางวัล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง