โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร 2 นาย ประพฤติชั่วร้ายแรง-ชู้สาว -เรียกคืนเครื่องราชฯ

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร 2 นาย ประพฤติชั่วร้ายแรง-ชู้สาว -เรียกคืนเครื่องราชฯ
29 ตุลาคม 2562
21,353

โปรดเกล้าฯ ลงโทษไล่ 2 นายทหารในพระองค์ออกจากราชการ พร้อมถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประพฤติชั่วร้ายแรง กระทำผิดราชสวัสดิ์ในลักษณะเชิงชู้สาว

เมื่อวันที่ 29 ..62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1...เอกชัย คู่กระสัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 ฝ่ายมหาดเล็กรับใช้แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง

2...มาฆฤกษ์ คูสำราญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 ฝ่ายมหาดเล็ก ห้องบรรทม แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมในการเป็นข้าราชบริพาร กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำผิดราชสวัสดิ์ในลักษณะเชิงชู้สาว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ลงโทษไล่พ..เอกชัย คู่กระสัง และพ..มาฆฤกษ์ คูสำราญ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ออกจากราชการ โดยไม่ได้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ..2562 เป็นต้นไป

157235821568

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง