'ร.10' ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เช็ก เนื่องในวันชาติ

'ร.10' ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เช็ก เนื่องในวันชาติ
28 ตุลาคม 2562
594

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายมีโลช เซมัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก
กรุงปราก

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเช็ก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็กจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง