เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง กิโลละ 2.50 บาท หวังจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.

เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง กิโลละ 2.50 บาท หวังจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.

เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง กำหนดราคากิโลละ 2.50 บาท จ่ายงวดแรก 1 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.62 ที่สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประชุม 3 ฝ่ายร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนหารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี 2562/63

หลังการประชุมนายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันโดยจะมีการประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้งที่ 25% ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตัน และจะใช้ราคาตลาดของราคาหัวมันสดที่ลานมันแป้งเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันเป็นตัวเลขราคาอ้างอิงเพื่อกำหนดตัวเลขส่วนต่าง

เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแจ้งชัดเจนว่าปลูกมันกี่ไร่ จะเก็บเกี่ยวช่วงไหนอย่างไรตามความเป็นจริง กำหนดจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 โดยจ่ายหกงวดในฤดูกาลผลิตปีนี้ คาดวงเงินที่ใช้ร่วมกันประมาณ 9,442 ล้านบาท

 

“ที่ประชุมยังมีมติมาตรการเสริม การส่งเสริมใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นพลาสติกชีวะภาพ การนำไปใช้แทนพลังงานในรูปแบบต่างๆ , ให้มีความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เร่งรัดการส่งออกมันสำปะหลังไปตลาดต่างประเทศ เช่นความสำเร็จการเจรจาส่งออกไปจีนงวดแรก 2.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท และมีแผนไปเจรจาอีกในมณฑลอื่นๆ จากนั้นจะไปตลาดอินเดีย ที่กำลังเริ่มต้นนโยบายแบนพลาสติก รวมทั้ง ตุรกี และนิวซีแลนด์ มีความต้องการหาหารสัตว์ แต่ยังไม่เคยใช้มันสำปะหลัง ” นายจุรินทร์ กล่าว

นอกจากตลาดจีนแล้ว ตลาดอินเดียที่เริ่มจะไม่ใช้พลาสติกจริง และใช้วัตถุดิบทางชีวภาพโดยเฉพาะมันสำปะหลังมาทำถุงพลาสติก และทำหีบห่อเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อินเดียมีประชากร 1,300 ล้านคน หากใช้สิ่งเหล่านี้ทดแทนพลาสติกมหาศาลถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทย รวมทั้งจะไปบุกตลาดตุรกีและนิวซีแลนด์ เนื่องจากสองประเทศนี้มีความต้องการใช้อาหารสัตว์จำนวนมากแต่ยังไม่รู้การใช้มันสำปะหลังไปทำเป็นอาหารสัตว์ โดยจะเชิญผู้ผลิตอาหารสัตว์ของตุรกีและนิวซีแลนด์มาดูงานการผลิตด้วยมันสำปะหลังของไทย รวมทั้งตลาดเกาหลีและตลาดอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการเรื่องประกันรายได้ให้กับเกษตรกรไปแล้ว 3 ชนิด คือข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา คงเหลือ มันสำปะหลังและข้าวโพด ตามที่พรรคประชาธิปัตย์เคยหาเสียงไว้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-พาณิชย์ดีเดย์วันนี้ จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว2ชนิด

-"รมช. พาณิชย์" ลุยถิ่น "ปลาแรด" ลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี

-'รมช.พาณิชย์' สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณา

-ครม.ตั้ง'ดร.สรรเสริญ'นั่งผู้ช่วยรมว.พาณิชย์ เสริมทีม