พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน

พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน
25 ตุลาคม 2562
2,192

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม และวัดอรุณราชวราราม

วันนี้ (25 ต.ค.62) เวลา 16.22 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าประตูหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต แล้วทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น

157199789363

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์

157199790652

พระสงฆ์ทำพิธีกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

157199792096

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จ ฯ เข้าพระวิหาร ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 แล้วเสด็จ ฯ ไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จ ฯ เข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 3 เสร็จแล้ว เสด็จ ฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

157199794835

157200225961

157200227122

157200228116

157200229327

157200230448

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง