โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' เป็น นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' เป็น นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
22 ตุลาคม 2562
12,302

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เป็น "นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา"

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

157174966176แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง