โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 ศาสตราจารย์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 ศาสตราจารย์
21 ตุลาคม 2562
4,815

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 2 ศาสตราจารย์ จากม.เกษตรศาสตร์-ม.ศิลปากร

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์สุดฤดี ประเทืองวงศ์ สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556
2. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

157165249590

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง