สธ.ไทย สนับสนุนปฏิญญารัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20

สธ.ไทย สนับสนุนปฏิญญารัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20
21 ตุลาคม 2562
262

สธ.ไทย ร่วมสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโอกายามะในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 (G20) แสดงความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสวัสดิการที่ดี

วานนี้(20 ตุลาคม 2562) นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 (G20) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณ เมืองโอกายามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีสาธารณสุขไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 โดยได้ร่วมสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโอกายามะของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกลุ่ม 20 ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสวัสดิการที่ดี จัดการความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งไทยสามารถใช้ปฏิญญานี้มาสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับกลุ่ม 20 ในอนาคต

157158091650

นายแพทย์สำเริงกล่าวต่อว่า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งประกอบด้วย การขับเคลื่อนให้เป็นประเด็นทางการเมือง การมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน และความร่วมมือของประชาชน โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UHC Forum ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 (Prince Mahidol Award Conference, PMAC 2020) ปลายเดือนมกราคม 2563 และจะเปิดศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation, ACAI) เป็นศูนย์กลางอาเซียนในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ส่วนการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงด้านสุขภาพ จะต้องดำเนินการตามกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) และการดำเนินการในประเทศ รวมทั้งมีการลงทุนในนวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ทั้งในคน สัตว์ และพืช

นอกจากนี้ ได้ร่วมซ้อมแผนการจัดการการระบาดของโรคติดต่อในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก (The public health emergency during mass gathering simulation exercise) กับสมาชิกของกลุ่ม20 ประกอบด้วย ผู้แทนสหภาพยุโรป และ19 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกา เกาหลีใต้ และตุรกี โดยขนาดเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่ม 20 คิดเป็นร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของโลก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สธ.เปิดนโยบายบริการสุขภาพ 5 ด้าน ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มี

-เปิดโผ 3 ผู้ตรวจสธ.ใหม่ คนสธ.กังขามีชื่อคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงฯแซง

-สธ.ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคไข้ลาสซาในต่าง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง