สวนดุสิต ปักธงพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยสู๋เศรษฐกิจ

สวนดุสิต ปักธงพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยสู๋เศรษฐกิจ
20 ตุลาคม 2562
273

อธิการบดีสวนดุสิต มอบนโยบาย ปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายในการอบรมสัมมนา เรื่อง การปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่ “ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ”ว่า การจัดอบรมสัมมนาเรื่องดังกล่าว ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะ พูดคุยกัน สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอยากให้คณาจารย์ทำความเข้าใจก่อนการพัฒนานวัตกรรม คือ บทบาทของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นลำดับแรก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและชุมชน ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย ควรนำจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญที่เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาพัฒนาต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชน ส่งต่อองค์ความรู้ให้เกิดความยั่งยืน

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” ตามแบบฉบับของสวนดุสิต นั้นคือ การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้พัฒนาหลักสูตรละออพลัส (LA-OR PLUS) เพื่อเตรียมเป็นโรงเรียน 2 ภาษา และนำความเชี่ยญชาญอัตลักษณ์ด้านปฐมวัยมาต่อยอดเป็น โครงการ October Camp 2019

โดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านอาหาร มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่เป็นที่ตั้งโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตเนย ซึ่งคณาจารย์ทุกคนควรตระหนักและบูรณาการเชื่อมโยงกันภายในให้เกิดความเข้มแข็ง เพราะตัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือเป็นผู้ประกอบการหลักที่สามารถซื้อนวัตกรรมของคณาจารย์ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ในอนาคตเล็งให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมถึงศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ลำปาง นครนายก เป็นศูนย์กลางแต่ละภูมิภาคในการผลิตและกระจายสินค้าขนมท๊อฟฟี่เค้ก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบในพื้นที่ หากเราทำให้เกิดขึ้นได้ และเป็นกระบวนการ วิธีคิด ตามแบบฉบับสวนดุสิต นวัตกรรมที่มาจากงานวิจัยจะยั่งยืน เพราะเกิดจากความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความเป็นจริง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง