คอทีวีนิยม 'จอแบน-สมาร์ทโฟน'

คอทีวีนิยม 'จอแบน-สมาร์ทโฟน'
20 ตุลาคม 2562
3,116

คนไทยให้ความนิยมสื่อโทรทัศน์มากที่สุด โดยมีสัดส่วนการเข้าถึง 98% ซึ่งสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สอดคล้องกับรายงานผลสำรวจการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน ปี 2561

โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 21.4 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้มีเครื่องรับโทรทัศน์ 20.4 ล้านครัวเรือน

เมื่อพิจารณาโครงข่ายในการรับชม พบว่า โครงข่ายภาคพื้นดินซึ่งรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเสาก้างปลา หนวดกุ้งผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิทัลของ กสทช. และโครงข่ายดาวเทียม ครองสัดส่วนสูงสุดใกล้เคียงกันทั้งปี 2560 และ 2561 ส่วนประเภทเครื่องรับโทรทัศน์ที่นิยมมากสุด เป็นแบบจอแบน 57.8% รองลงมาคือ แบบจอแก้วหรือจอตู้ปลา 50.6% สมาร์ทโฟน 38.9% และคอมพิวเตอร์ทั้งพีซีตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊คและแทบเล็ต 10.8% แตกต่างจากผลสำรวจในปีก่อนหน้านี้ ที่โทรทัศน์จอแก้วหรือจอตู้ปลาได้รับความนิยมมากกว่าจอแบน 

อีกทั้งแนวโน้มการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสมาร์ทดีไวซ์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่เพิ่มชัดเจน แสดงถึงแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป  และโทรทัศน์จะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางเลือกของผู้บริโภคคนไทยเท่านั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง