สภาฯลงมติร่างพรบ.งบปี63แล้ว เห็นชอบ 251 งดออกเสียง 234

สภาฯลงมติร่างพรบ.งบปี63แล้ว เห็นชอบ 251 งดออกเสียง 234
19 ตุลาคม 2562
8,535

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติร่างพรบ.งบประมาณปี63แล้ว เห็นชอบ 251 งดออกเสียง 234

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

ล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เห็นชอบ 251 งดออกเสียง 234 ไม่ออกเสียง 1

157149347298

157149218828

157149220133

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง