พิธีแต่งเครื่องทรงขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีแต่งเครื่องทรงขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
17 ตุลาคม 2562 | โดย ภาพ ประเสริฐ เทพศรี
396

ประมวลภาพ พิธีแต่งเครื่องทรงขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 พิธีแต่งเครื่องทรงขบวนเรือพระราชพิธี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งฉัตร พระวิสูตร (ผ้าม่าน) พู่ห้อยและมาลัยเรือ ประดับตกแต่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือรูปสัตว์ ก่อนที่จะเริ่มการซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

157129798174

สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หมายถึง ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเรือพระราชพิธี คือ เรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ประทับในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ

157129799458

ทั้งเป็นการส่วนพระองค์ และที่เป็นการพระราชพิธีโดยทางน้ำ ซึ่งได้ประกอบการมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และจนถึงปัจจุบัน

157129800370

แต่เดิมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อประกอบการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรี การอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญจากหัวเมือง เข้ามาประดิษฐานในเมืองหลวง ตลอดจนการต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศ รวมถึงการพระบรมศพและพระศพ

157129801358

สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ มีวิวัฒนาการมาจากการจัดขบวนทัพเรือในยามที่ว่างศึก เพื่อเป็นการฝึกซ้อมเรียกระดมพล โดยที่กองเรือเหล่านี้จะตกแต่งอย่างสวยงาม มีการประโคมดนตรีไปในขบวน เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน และพลพายเกิดความฮึกเหิมเป็นการแสดงออก ถึงความเป็นเอกลักษณ์ ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งของชาติ

157129803586

แสดงถึงพระบารมีแผ่ไพศาลของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ และเป็นที่พึ่งแด่พสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยทั่วไปการจัดริ้วกระบวนได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ เรียกว่า ขบวนพยุหยาตราใหญ่ และขบวนพยุหยาตราน้อย ซึ่งเรือพระที่นั่ง จะแวดล้อมไปด้วยริ้วขบวนเรือของขุนนาง และทหารในกอง กรมต่างๆ ที่เรียกว่าเรือหลวง มีการจัดเรียงลำดับเรือต่างๆ

157129804513

ตามแบบแผนของการจัดทัพที่มีมาแต่โบราณ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ขบวนนอกหน้า ขบวนในหน้า ขบวนเรือพระราชยาน ขบวนในหลัง และขบวนนอกหลัง เต็มไปด้วยความสวยงาม ความโอ่อ่าตระการตา และความมีระเบียบสมกับเป็นประเพณีของชาติ ที่มีอารยธรรมอันสูงส่งมาแต่โบราณกาล

157129805427

157129806443

ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: