ป.ป.ส.ไทยรับมอบเรือลาดตระเวน 3 ลำ จากสิงค์โปร์ สกัดยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ

ป.ป.ส.ไทยรับมอบเรือลาดตระเวน 3 ลำ จากสิงค์โปร์ สกัดยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ
17 ตุลาคม 2562
469

ป.ป.ส. เป็นตัวแทนรับมอบเรือลาดตระเวน 3 ลำ จากสิงค์โปร์ ให้ไทย ลาว เมียนมาร์ ร่วมปราบยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นตัวแทนในนามรัฐบาลไทย ลงนามรับมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ มุ่งเสริมกำลังงานสกัดกั้น การลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ณ สำนักงานใหญ่หน่วยตำรวจตระเวนชายฝั่งสิงคโปร์

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยครั้งนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ลงนามในหนังสือตราสาร การโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) รับมอบเรือลาดตระเวนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 3 ลำ ร่วมกับ นายเชียง เคง เคียง ผู้บังคับการหน่วยตำรวจตระเวนชายฝั่งสิงคโปร์ (Police Coast Guard) เป็นผู้แทนจากสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

 157124051539

การรับมอบเรือลาดตระเวนทั้ง 3 ลำ จากรัฐบาลสิงคโปร์ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนภายใต้แผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำปี 2560 - 2562 (ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2017-2019)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการลาดตระเวนตามลำน้ำโขงของประเทศไทย ลาว และเมียนมา ซึ่งหลังจากนี้เรือลาดตระเวนทั้งสามลำ จะถูกส่งมอบต่อให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติการลาดตระเวนตามลำน้ำโขง และบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน อันจะส่งผลต่อการสกัดกั้นสารตั้งต้น และการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง