ธุรกิจรับอานิสงส์เชิงนโยบาย

ธุรกิจรับอานิสงส์เชิงนโยบาย
17 ตุลาคม 2562
764

นโยบายคือการกำหนดทิศทางในเรื่องนั้นๆ เช่น นโยบายประเทศก็คือการกำหนดทิศทางประเทศโดยรวม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นนโยบายด้านการลงทุน เช่น การเกิดขึ้นของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

นอกจากนี้ ยังมีนโบายด้านการค้า การคมนาคม การศึกษา และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม พบว่า นโยบายในแต่ละด้านมีผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้นจะมากน้อยแตกต่างกันไป

รายงานการค้าโลก: อนาคตแห่งการค้าบริการ ปี 2562 จัดทำโดยองค์การการค้าโลก หรือ ดับเบิลยูทีโอ ระบุว่า นโยายด้านต่างๆ มีผลต่อการค้าทั้งในรูปการค้าสินค้า หรือ Trade in goods และการค้าบริการ หรือ Trade in service

โดยผลกระทบดังกล่าวว่าต่อสัดส่วนต่อต้นทุนการดำเนินการ ดังนั้นหากการกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆเป็นไปด้วยดีและเหมาะสม ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นๆเติบโตไปได้ด้วยดี แต่ถ้านโยบายผิดพลาดแทนที่จะลดต้นทุนช่วยธุรกิจเติบโตอาจเป็นการเตะตัดขาภาคธุรกิจได้

ทั้งนี้ ใน อีอีซี มีการกำหนดหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ หรือ วัน สต๊อปเซอร์วิส (OSS)ในพื้นที่ไว้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้ภาคธุรกิจ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งก็เป็นผลจากนโยบายหลักนั่นเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-'สายการบิน-พลังงาน'รับอานิสงส์ บาทแข็งโป๊กรอบ 6 ปี

-'แอทเสทเวิรด์'รับอานิสงส์ กองทุนจ่อเข้าซื้อ หลังเข้า

-'เอเซียพลัส'เปิด20หุ้น รับอานิสงส์'เอสอีเอฟ'

-อานิสงส์โครงการ“บ้านล้านหลัง” หนุนตลาด“รับสร้าง

-กลุ่มโรงกลั่นเด้งยกแผง รับอานิสงส์มาตรการ IMO-โบ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง