‘ในหลวง-ราชินี’ เสด็จฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลฯ

‘ในหลวง-ราชินี’ เสด็จฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลฯ
16 ตุลาคม 2562
7,087

"ในหลวง-ราชินี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตลำใหม่ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันนี้(16 ต.ค.62) เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง

เมื่อเสด็จฯ ถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งทำอากาศยานทหาร ดอนเมืองประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานทหาร ดอนเมืองไปยังกองการบินทหารเรือสนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

157122834819

ครั้นเสด็จฯ ถึงกองการบินทหารเรือสนามบินอู่ตะเภา พลเรือตรีไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่2 กองเรือยุทธการนายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษา ภาค6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พลเรือโทชุตินธร ทัตตานนท์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่1 พลตำรวจโทมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

พลเรือเอกช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากกองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปยังพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

157122838012

ครั้นเสด็จฯ ถึงพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จขึ้นลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ไปยังท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เสด็จฯ ถึงท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ นายภัครธรณ์ เทียนไชยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวนภาวรรณ ขุนอักษร ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดพัทยา พลเรือโทวราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลตำรวจตรีประการ ประจง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการทหารเรือ สมาคมแม่บ้านทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ

157122839932

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

157122841070

พันเอกหญิงกัลป์ยกร นาควิจิตร ภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาในการต่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นแท่นพิธี ทรงยืน ณ พระสุจหนี่ ทรงผินพระพักตร์ไปทางเรือหลวงปิ่นเกล้า10 นาฬิกาของทิศหัวเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่นเกล้า ยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด

157122843183

นาวาเอกสมิหนัท คุณวัฒน์ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช กราบบังคมทูลเมื่อยิงสลุตหลวงครบ21นัด พลเรือตรีอนุพงษ์ ทะปะสพ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่1 กองเรือยุทธการ นาวาเอกสมิหนัท คุณวัฒน์ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช กราบบังคมทูลรายงาน ตามลำดับ

เสด็จฯ ไปยังบริเวณหัวเรือ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่แผ่นป้ายชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช แล้วทรงคล้องพวงมาลัยบริเวณแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัยประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรภายในห้องศูนย์ยุทธการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

157122844861

จากนั้นเสด็จออกจากห้องศูนย์ยุทธการ ไปยังห้องโถงนายทหาร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือน้อมเกล้าฯ ถวายเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (จำลอง) พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ น้อมเกล้าฯ ถวายลองลูกปืนยิงสลุตหลวงนัดแรกพลเรือตรีอนุพงษ์ ทะปะสพ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่1 กองเรือยุทธการ

ทูลกล้าฯ ถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

157122846936

นาวาเอกสมิหนัท คุณวัฒน์ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดที่ระลึก ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย

เสด็จออกจากห้องโถงนายทหารเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ไปยังแท่นพิธีเสด็จขึ้นแท่นทรงยืน ณ พระสุจหนี่

ทรงผินพระพักตร์ไปทางเรือหลวงปิ่นเกล้า10นาฬิกาของทิศหัวเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด นาวาเอก สมิหนัท คุณวัฒน์ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช กราบบังคมทูล เมื่อยิงสลุตหลวงครบ 21 นัด

157122850131

เสด็จลงจากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก

เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง