‘ในหลวง-ราชินี’ เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

‘ในหลวง-ราชินี’ เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
15 ตุลาคม 2562
1,775

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (15 ..62) เวลา 19.31 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์  กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกรมธนารักษ์ และผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เฝ้า รับเสด็จ

157114753415

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ทรงศีล นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พร้อมกราบบังคมทูลเชิญสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

ต่อมา เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

157114755577

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้า ทูลเกล้า ถวายหนังสือที่ระลึกและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนรักษ์ เข้าเฝ้า ทูลเกล้า ถวายหนังสือที่ระลึกและของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

จากนั้น เสด็จ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธีเข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ชั้น 1 เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภีไธย และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย

157114757969

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เสด็จออกจากบริเวณนิทรรศการไปฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และรัฐนตรีว่การระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และช้าราชการกรมธนารักษ์  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จออกจากบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

157114760135

พิพิธภัณฑ์ เหรียญกษาปณานุรักษ์  เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับเงินตราเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านประวัดิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงการคลัง จึงมอบหมายให้กรมธนารักษ์จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญขึ้น โดยปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตราเดิม ตั้งอยู่ณ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

157114761673

จัดเก็บและรวบรวม ประวัติศาสตร์เงินตราและวิวัฒนาการของเหรียญต่างๆโดยเฉพาะจัดแสดงเหรียญที่กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นยุคทองของเหรียญไทย มีการผลิตเหรียญรวมกว่า 208  วาระ นับมากที่สุดในประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญของประเทศไทย 

รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์และการอนุรักษ์เงินตราโบราณ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะโดยในระยะที่ 1 เปิดให้ประชาชนเข้าชมชั้น 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ..2557 เป็นต้นมา และในระยะที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงชั้น  2 และชั้น

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จกระทรวงการคลังจึงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ หมายถึงสถานที่รวบรวมและแสดงสิ่งต่าง เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์ 

157114763928

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มีเนื้อที่ขนาด 1 ไร่ 50 ตารางวา มีพื้นที่สำหรับใช้สอยทั่วไปขนาด 3,600 ตารางเมตรพื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ มี 3 ชั้น  เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันอังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 .- 16.30 . และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 . - 18.00 . ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ประชาชนทั้งขาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมฟรี

157114765484

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง