ก.ล.ต. แจ้งวันที่ 4 – 5 พ.ย. โบรกฯเปิดทำการปกติ

ก.ล.ต. แจ้งวันที่ 4 – 5 พ.ย. โบรกฯเปิดทำการปกติ
15 ตุลาคม 2562
542

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. กำหนดให้วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในตลาดทุน

_____________________

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง