‘ในหลวง-ราชินี’ เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

‘ในหลวง-ราชินี’ เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
15 ตุลาคม 2562
10,444

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันนี้ (15 .. 62) เวลา 17.35 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จถึงพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายสุชิตโต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พลตรีธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจาย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้า รับเสด็จ

157114227947

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้า ถวายสูจิบัตร และหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

157114230548

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ เปิดพิพิธภัณฑ์

157114232015

เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก

157114236475

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา ต่อมา เสด็จ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี เข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี

157114238473

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทย และผู้สนใจจากทั่วโลก ก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 42 ไร่ ซึ่ง อพวช. ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้าของมูลนิธิชัยพัฒนา อันเป็นโครงการพระราชดำริด้านบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิดให้บริการ 

157114241089

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างนิทรรศการ และ ควบคุมงานก่อสร้างกว่า 1,800 ล้านบาท มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โลกของเรา OUR HOME ชีวิตของเรา OUR LIFE ในหลวงของเรา OUR KING มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ระบบนิเวศของโลกและประเทศไทย สถานภาพของทรัพยากรดิน น้ำ ระบบนิเวศ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูล ดิน น้ำ ป่า ระบบนิเวศ ของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะเปิดให้บริการเดือน ธันวาคม 2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง