โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' ตรวจเยี่ยมจิตอาสา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

โปรดเกล้าฯ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' ตรวจเยี่ยมจิตอาสา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
15 ตุลาคม 2562
14,148

โปรดเกล้าฯ ให้ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสาร่วมกันทำความดีบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นอีกกำลังในการช่วยกันพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

วานนี้ 14 .. 62 เวลา  15.10 . ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 (เขื่อนเจ้าพระยา)อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์น้ำในเขื่อนและในลุ่มแม่น้ำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ขนาดกลาง 412 แห่ง ขนาดเล็ก 942 แห่ง รวมทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บ 76,641 ล้านลูกบาศก์เมตร และแผนการจัดสรรน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกในฤดูฝน ปี 2562 31,008 ลูกบาศก์เมตร กับรับฟังการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา รวมทั้งการเตรียมการณ์ควบคุมระดับน้ำในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.62

157106842650

โดยจะระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 12 ..62 จากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 750 ลูกบาศก์เมตรที่ความเร็ว 0.62  ระบายน้ำจากท้ายเขื่อนพระรามหก 350 ลูกบาศก์เมตรที่ความเร็ว 0.09 และที่สถานีควบคุมน้ำอำเภอบางไทร 1,100 ที่ความเร็ว 0.30  ระยะเวลาน้ำเดินทางถึงบริเวณสะพานพระราม 8  4.5-5.4 วัน โดยในวันที่ 24 ..62 จะควบคุมปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ห้องประชุมเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

157106844612

ทั้งนี้ ยังเยี่ยมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนนำไปใช้ต่อไป จากนั้น ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลสรรพยา และจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่มาทำการตรวจรักษาประชาชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของกลุ่มแม่บ้าน กับเยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและปรุงอาหาร เมนู ไก่ทอด มอบแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้  สมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับ

157106847099

157106849221

157106852049

157106853687

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง