“ซีดีจี”ผนึกมจพ.ปั้นคนดิจิทัล ตั้งเป้า“พันคน”ภายในปี 63

“ซีดีจี”ผนึกมจพ.ปั้นคนดิจิทัล ตั้งเป้า“พันคน”ภายในปี 63
15 ตุลาคม 2562
366

ทักษะด้านโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ “Code Their Dreams” ผนึกกำลังร่วมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดตัวโครงการ Public Training หลักสูตรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคต ทักษะโค้ดดิ้ง ทักษะที่ 3 แห่งโลกอนาคต 1 ใน 10 ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก

จุดมุ่งหมาย คือ ถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง เพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จในโลกแห่งดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง ขับเคลื่อนการศึกษาไทยพร้อมรับสมรภูมิดิจิทัล ผ่าน 4 กิจกรรมภายใต้โครงการ Public Training ซึ่งเริ่มทำการเรียนการสอนแล้ว ตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2563

“นาถ ลิ่วเจริญ” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี กล่าวว่า เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามอง ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ การใช้บิ๊กดาต้า และคลาวด์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ

โลกต้องการ “ทักษะใหม่”

จากรายงานของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม คาดว่าภายในปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์ และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริธึมจะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% ชี้ให้เห็นว่า โลกการทำงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่ โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทักษะด้านโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศ และระดับโลก

“เทรนด์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการทำงานในอนาคตของตลาดแรงงาน ที่มีความต้องการจากตลาดสูงสุด กลุ่มบริษัทซีดีจี จึงประกาศความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง” นาถ กล่าว

157105310722โครงการ Public Training นำร่องด้วยโครงการ In-House Public Training ผ่าน 4 กิจกรรมมุ่งไปที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และครู อาจารย์ มีกิจกรรมอบรมคอร์สเรียนต่างๆ เช่น Scratch Program Training สอนความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Scratch เพื่อต่อยอดการทำแผนการเรียนการสอนของครู อาจารย์ หรือการสร้างสรรค์เกมของนักเรียน, Mbot Learn & Run-Mun & Fin เรียนรู้ประโยชน์จากการหุ่นยนต์ mbot, Sticker Line ให้ทุกคนสามารถทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเองได้, Thunkable สร้างแอพบนสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆ, IoT Smart Building ควบคุมการทำงานของสิ่งรอบตัวด้วยระบบออนไลน์

157105310678

โฟกัส “โค้ดดิ้ง” ตั้งเป้าพันคน

นาถ กล่าวเติมว่า โครงการดังกล่าวมุ่งไปที่การปูพื้นฐานด้านโคดดิ้ง ที่นับเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาการศึกษา และความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ด้วยมองว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แอพพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ล้วนได้รับการสร้างสรรค์จากโค้ดดิ้งทั้งสิ้น โดยได้เริ่มการเรียนการสอนแล้ว ตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2563

“กลุ่มบริษัทซีดีจี หวังจุดประกายเยาวชนไทย ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญและสนใจหาความรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการโค้ดดิ้ง รวมถึงกระตุ้นให้ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในด้านนี้ มุ่งรณรงค์ให้เยาวชนเกิดทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความช่วยเหลือจากครูและผู้ปกครอง ซึ่งกลุ่มบริษัทซีดีจียินดีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน พัฒนาเยาวชนไทย เพื่อรับต่อเทรนด์ความต้องการของตลาดเรงงาน เพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จในโลกแห่งดิจิทัล” นาถ ทิ้งท้าย

157105310674

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง