ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา
14 ตุลาคม 2562
2,119

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันนี้ (14 ต.ค.62) เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารศูนย์รวมนม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เฝ้าฯรับเสด็จ

157106063288

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือโครงการศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ถวายการบรรยายโดย นางสาวรสริน สมิตะพินทุ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์ ฯ นายวสิษฐ์ มโนงาม ผู้จัดการฝ่ายโครงการผู้แทนจากบริษัทชีพี-เมจิ จำกัด และคณะ

157106068532

ต่อมา เสด็จออกจากบริเวณนิทรรศการไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เสด็จขึ้นแท่นพิธีทรงพระสุหร่ายฉีด และทรงเจิมแผ่นจารึกป้ายชื่ออาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา จากนั้น เสด็จขึ้นชานหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมควรแก่เวลา เสด็จลงชานหน้าอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เสด็จ ฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับความเป็นมาของศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 เป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ขยายอาคารโรงงานเป็น 2 ชั้น ในพื้นที่เดิม โดยชั้นล่างเป็นส่วนผลิต และชั้นบนเป็นส่วนสำนักงาน ห้องประชุม และส่วนเก็บบรรจุภัณฑ์

157106141076

สำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตบางเครื่อง มีอายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี ทำให้เครื่องชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีการซ่อมปรับปรุง และเปลี่ยนอะไหล่มาโดยตลอด

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาจึงเห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตนมพาสเจอร์ไรสไห้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพพระราชทาน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จึงก่อสร้างศูนย์รวมนมแห่งใหม่ เพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน และพัฒนาต่อยอดการผลิตระดับอุตสาหกรรมนมต่อไป โดยเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุ่งเน้นการพาณิชย์

มีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบตรวจสอบโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคาร และการก่อสร้างศูนย์รวมนมใหม่ รวมทั้งเครื่องจักรในสายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้การผลิตดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานตามหลักสากลและเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงอุตสาหกรรม

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง