มท.2 ประธานเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จังหวัดสงขลา

มท.2 ประธานเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จังหวัดสงขลา
14 ตุลาคม 2562
343

รมช.มหาดไทย (มท.2) ประธานเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว โดยมีนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการจัดงานและประชาชน ร่วมใจพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดยเทศบาลนครสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโถชผ้า แห่ผ้า เปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ และขบวนแห่พระ ชิงถ้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

157104554221

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวของชาวสงขลา นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาด้วย จึงขอชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานประเพณีนี้ขึ้น ถือเป็นการร่วมกันทำความดี มีความเสียสละ รู้จักมัธยัสถ์ ประมาณตน และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุข และเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป เพื่อให้เมืองสงขลามีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับความเจริญทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ของท้องถิ่นสืบไป

157104559790

157104561737

157104563699

157104565344

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง