กทม.เปิดศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านแห่งใหม่ แทนบ้านอิ่มใจ

กทม.เปิดศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านแห่งใหม่ แทนบ้านอิ่มใจ
14 ตุลาคม 2562
2,219

กทม.เปิดศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านแห่งใหม่ที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง แจงยกเลิกพักค้างคืน แต่ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเช่นเดิม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกต การที่ กทม. คืนพื้นที่บ้านอิ่มใจ ภายในซอยแม้นศรีให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เป็นศูนย์คัดกรองคนไร้บ้านแทน แต่ไม่ได้เปิดให้พักค้างคืน ซึ่งการปิดตัวลงของบ้านอิ่มใจ ส่งผลกระทบต่อความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไร้บ้าน ว่า

สำนักพัฒนาสังคม ได้ย้ายสถานที่ทำการของศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (บ้านอิ่มใจ) จากบริเวณซอยแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ไปใช้พื้นที่อาคารชั้นเดียวภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562

โดยยกเลิกการให้บริการพักค้าง แต่ยังดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน ขอทาน ด้วยการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบ ลงพื้นที่สำรวจ เยี่ยมบ้าน และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ

ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักงานเขต กรณีพบคนเร่ร่อน ขอทานในพื้นที่ จะประสานส่งต่อและช่วยเหลือตามความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ บ้านอิ่มใจ ณ สถานที่ตั้งแห่งใหม่ภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กทม. ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์คัดกรองคนไร้บ้าน ที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยแจ้งให้เครือข่ายคนไร้บ้าน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบ ทั้งก่อนและหลังการปิดดำเนินการแบบพักค้างให้ทราบเป็นระยะ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังได้สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ คนเร่ร่อน ขอทาน อย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันดำเนินการตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายเข้าพักค้างได้ 50 คน/วัน ประกอบด้วย ศูนย์ฯ บ้านมิตรไมตรี เขตดินแดง ศูนย์ฯ สายไหม เขตสายไหม ศูนย์ฯ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ศูนย์ฯ ธนบุรี เขตธนบุรี และศูนย์ฯ อ่อนนุช เขตประเวศ

โดยให้บริการจัดหาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนเร่ร่อน ซึ่งต้องมีความสมัครใจและมีความต้องการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 หากพบการเจ็บป่วยหรือมีอาการทางจิต พนักงานเจ้าหน้าที่จะนำส่งเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล

 

ส่วนกรณีกลุ่มคนขอทาน หากประชาชนพบเห็น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 เพื่อเข้าดำเนินการจับกุม เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ระบุว่า บ้านอิ่มใจ ตั้งอยู่เลขที่ 2/22 สี่แยกแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรี (เดิม) บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 64.70 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยรวม 10,000 ตารางเมตร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่โบราณสถาน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2545 ซึ่ง กทม.ได้ขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2555 เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

ลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นสำนักงานห้องจัดกิจกรรม และลงทะเบียนผู้เข้าพักในแต่ละวัน ชั้น 2 เป็นห้องพักรวมหญิง ชั้น 3 เป็นห้องพักรวมชาย สามารถรองรับการเข้าพักได้วันละ 200 คน แบ่งเป็นชาย 100 คน และหญิง 100 คน โดยผู้สมัครใจเข้าพักเป็นรายวัน ระหว่างเวลา 15.00 - 22.00 น. และออกจากที่พัก ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. มีบริการอาหารวันละ 2 มื้อ มื้อเช้าระหว่าง 07.00 - 08.00 น. และมื้อเย็นระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-“Children in Street” ค้นหาเด็กเร่ร่อนทั่วกรุง
-'คนไร้สัญชาติ'ปัญหาเรื้อรัง 'รัฐอัสสัม'
-“เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน” กระจกสะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง