แนะรัฐวางระบบท่อใต้ดินเชื่อมแก้มลิงแก้น้ำท่วมอุบลฯ

แนะรัฐวางระบบท่อใต้ดินเชื่อมแก้มลิงแก้น้ำท่วมอุบลฯ
12 ตุลาคม 2562
144

“นายกสภาวิศวกร” หวั่นน้ำท่วมซ้ำรอย แนะรัฐ เสริมตลิ่งสูง - วางระบบท่อใต้ดินเชื่อมแก้มลิง’ แก้น้ำท่วมอุบลฯตรงจุด ภายใน 1 ปี

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี ที่ผ่านมา มีระดับน้ำท่วมสูงถึง 10.97 เมตร และก่อให้เกิดความเสียหายกว่า 42,000 หลังคาเรือน และยังคงมีพี่น้องที่ได้รับความเสียหาย และรอความช่วยเหลือสูงกว่า 14,000 หลังคาเรือน ซึ่งนับว่าเป็นเหตุภัยพิบัติรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทำให้มีแนวโน้มประสบภัยพิบัติดังกล่าวซ้ำได้อีก หากยังไม่มีวิธีการจัดการปัญหาอย่างตรงจุด

157080855398

              

ทั้งนี้ สภาวิศวกร มีแนวทางเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวในระยะยาวอย่างยั่งยืน ดังนี้

1.เสริมตลิ่งสูงกว่าเมตร ป้องน้ำเอ่อล้นเข้าเขตเมือง เสริมตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำให้สูงขึ้นกว่า 4 เมตร หรือเทียบเท่าระดับความสูงที่พ้นพื้นอาคาร 2 ชั้น โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อนถึงเขตเมือง เพื่อเพิ่มปริมาตรในการรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้ท่วมสูงถึง 6 เมตร ซึ่งอาศัยโมเดลตั้งรับภัยพิบัติเช่นเดียวกับเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนาที่ปรับพื้นที่ริมตลิ่งกันน้ำสูงกว่าอาคารที่พักสองชั้น

157080855387

2.ติดตั้งระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถพยากรณ์อากาศ และการตรวจระดับน้ำขึ้นที่แม่นยำและเรียลไทม์ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำการขนย้ายหรืออพยพไปยังศูนย์พักพิงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

3.ทำระบบท่อ/อุโมงค์ระบายน้ำขนาดย่อมด้วยการเชื่อมต่อจากแม่น้ำมูล ลอดใต้ถนนไปยังแหล่งระบายน้ำใหญ่ หรือแก้มลิง เพื่อทำการระบายน้ำออกไปให้มากที่สุด พร้อมป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถทำได้ภายใน 1 ปี และเป็นการดำเนินการได้โดยที่ประชาชนไม่เดือดร้อนเรื่องการเวนคืนที่ดิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง