ความพร้อมพลังงานในอีอีซี

ความพร้อมพลังงานในอีอีซี
11 ตุลาคม 2562
288

หากเปรียบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นร่างกายก็คงเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตและมีระบบภายในที่ซับซ้อน ทันสมัย และไฮเทคโนโลยีมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค 

ร่างกายจะขับเคลื่อนและทำงานได้ตามระบบที่วางไว้จำเป็นต้องมี“พลังงาน” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ระบบเดินหน้าไปได้ แต่ต้องเป็นพลังงานที่เดินหน้าต่อไปแบบไม่สะดุด ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้การขับเคลื่อนทั้งภาคอุตสาหกรรมในอีอีซี ทั้งการอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่อีอีซีสะดุด รวมถึงภาคสาธารณสุข โรงพยาบาล ระบบขนส่ง และระบบการผลิต

ดังนั้น อีอีซีต้องมีแผนสำหรัรบพลังงานที่ว่า ในรูปแบบต่อยอดจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่และการขยาย หรือสร้างใหม่เพื่อให้ปัจจัยพลังงานในอีอีซี มีความพร้อมสำหรับรองรับ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กำหนดระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและตามแผนการดำเนินงานให้สามารถรองรัรบการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาได้อย่างเพียงพอ 

เนื่องจากความสามารถที่เพียงพอในวันนี้อาจไม่พอเพียงกับวันข้างหน้าซึ่งอีอีซีคือคนที่กำลังเติบใหญ่ต่อไปในอนาคตการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง