ประกาศเปลี่ยนแปลง 'กก.บห.' พรรคประชาชาติ

ประกาศเปลี่ยนแปลง 'กก.บห.' พรรคประชาชาติ
11 ตุลาคม 2562
2,887

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "พรรคประชาชาติ"

เมื่อวันที่ 10 ..62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อว การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคประชาชาติ ความว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคประชาชาติ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม .. ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการบริหาร พรรคประชาชาติ จํานวน ๕๘ คน นั้น

บัดนี้ พรรคประชาชาติได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. ๒๕๖๐ กรณี นายนัจมุดดีน อูมา ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรคประชาชาติ ตามหนังสือลาออกลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งโฆษกพรรคประชาชาติ ตามข้อบังคับพรรคประชาชาติ .. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ () และนายวีระเดช โรจนคีรีสันติ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริหาร พรรคประชาชาติ ตามข้อบังคับพรรคประชาชาติ .. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ () ประกอบข้อ ๔๙ () และข้อ ๕๑ ()

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง .. ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติคงเหลือ จํานวน ๕๖ คน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/077/T_0064.PDF

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง