นายกฯ เยี่ยมดีป้าหนุนเคลื่อนไทยสู่ "ดิจิทัล ฮับ อาเซียน"

นายกฯ เยี่ยมดีป้าหนุนเคลื่อนไทยสู่
10 ตุลาคม 2562
238

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมภารกิจดีป้า พร้อมมอบหมายแนวทางขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นดิจิทัลฮับอาเซียน ผ่านการพัฒนา “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์” และ “ดิจิทัล สตาร์ทอัพ”

157070195138พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากภาคเอกชนให้การต้อนรับ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

157070165289จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ ASEAN Digital Hub” โดยมอบหมายให้ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐสำคัญอย่าง “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์” พื้นที่เมืองอัจฉริยะในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และขยายตลาดในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทดสอบ ทดลองนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนก้าวสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

พร้อมรับเร่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม อาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจุดต่อเชื่อมสถานีกับพื้นที่ EECd เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุน และเอกชนในพื้นที่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง