ปชป.ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายกทม. เปิดทางเลือกตั้งส.ข.

ปชป.ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายกทม. เปิดทางเลือกตั้งส.ข.
10 ตุลาคม 2562
281

"องอาจ" แกนนำส.ส.ปชป.พื้นที่กรุงเทพฯ ยื่นร่างแก้ไขกฎหมายกทม. เปิดทางเลือกตั้งส.ข. หวังเปิดทางตรวจสอบผู้บริหารเขตไม่ให้ใช้อำนาจเกินเลย

ที่รัฐสภา - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกทม. พร้อมอดีตสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) กรุงเทพฯ ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อให้พิจารณาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2

นายองอาจ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอ มีสาระสำคัญคือให้บัญญัติเนื้อหาคืนการเลือกตั้ง ส.ข. ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 ตัดส่วนดังกล่าวออกไปจนกว่า พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ ฉบับดังกล่าวจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเห็นว่าระหว่างที่จะปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวให้สอดคลัองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ควรให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ซึ่งการให้ประชาชนเลือกตั้งส.ข. ถือว่าสอดคล้องกันหลักการดังกล่าว

“พรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอร่างแก้ไขดังกล่าว เพราะเห็นว่าการเลือกตั้ง ส.ข. มีความสำคัญ เพราะส.ข. จะได้ดูแลประชาชนในพื้นที่และเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้บริหารเขตเพื่อไม่ให้ใช้อำนาจไปในทางที่มิชอบหรือใช้อำนาจเกินเลยกว่ากฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากสภาฯ พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในช่วงสมัยประชุมสภาฯ หน้า เชื่อว่าจะทันต่อการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพ” นายองอาจกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.​ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอ มีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกมาตรา 24 วรรคสองของพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดว่าระหว่างที่ปรับปรุงพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามนำมาตราว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ข. มาใช้บังคับ และ แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสภาเขต ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ข. วาระการดำรงตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่ของ ส.ข. และการพ้นจากคำแหน่งมาใช้บังคับ.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-บิ๊กปชป.ถาม 'จะหาคนรักพรรคประชาธิปัตย์ เท่าคนนี้มีกี่

-ปชป.แถลงผลการประชุม ส.ส. มีมติอาสาเป็นผู้นำทาง

-จับตา! ประชาธิปัตย์ จะเข้าร่วมรัฐบาลและโหวต 'บิ๊กตู่

-'ประชาธิปัตย์' น้อมรับพร้อมแก้ไข หลังโพลชี้ปชช.เบื่อ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง