“จุรินทร์”ถกธุรกิจสตาร์ทอัพ แก้ปมไร้ขีดแข่งขันทุนนอก

“จุรินทร์”ถกธุรกิจสตาร์ทอัพ แก้ปมไร้ขีดแข่งขันทุนนอก
10 ตุลาคม 2562
109

สตาร์ทอัพ ตบเท้าเข้าพบจุรินทร์หวังรัฐเร่งแก้ปมอุปสรรคการดำเนินธุรกิจ หวังเติบโตอย่างยั่งยืน ชี้จุดอ่อนสตาร์ทอัพไทยไร้ทางแข่งทุนนอกเหตุกฎระเบียบในประเทศไม่ส่งเสริม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบกับ กลุ่มผู้ประกอบการเปิดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาและแนวทางในการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน    ทั้งนี้จากการ พูดคุยพบว่าปัญหาที่สำคัญของกลุ่มสตาร์ทอัพของคนไทย คือการขยายธุรกิจให้เติบโต (Scaling Up) ที่ยังมีอุปสรรคอยู่มากโดยเฉพาะประเด็นทางด้านกฏหมายที่ไม่เอื้อในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอุปสรรคเรื่องความล่าช้าในการได้รับเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการ 

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย นักลงทุน ลูกค้า ภาครัฐ และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ แต่ปัญหาที่ผ่านมาของภาครัฐคือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มักจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นเองมาแข่งขันกับภาคเอกชนโดยจัดจ้างผู้ประกอบการเพียงรายใดรายหนึ่งและบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ซึ่งเป็นการปิดโอกาสทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการรายอื่น ผลที่จะตามมาคือทำให้ได้บริการที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และส่งผลให้กลุ่มสตาร์ทอัพรายเล็กไม่สามารถแข่งขันได้และอยู่ไม่รอดในที่สุด

 ทั้งนี้ ปัญหาที่สำคัญที่กลุ่มสตาร์ทกำลังเผชิญคือเรื่องของการบังคับใช้กฏหมาย ที่มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสตาร์ทอัพไทย กับสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ การใช้เงินทุ่มตลาดจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจากต่างประเทศ โดยข้อติดขัดทางด้านกฏหมายหลายข้อ

“จะสรุปประเด็นที่จะให้ภาครัฐช่วยดำเนินการแก้ไขมาในเบื้องต้น และจะให้มีการนัดหมายหารือกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไป”

สำหรับผู้แทนจากกลุ่มสตาร์ทอัพที่เข้าพบนายจุรินทร์ในครั้งนี้ มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม จัดเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาทิ ธุรกิจพัฒนาทางด้านการลงทุนสำหรับคนวัยเกษียณ ธุรกิจที่ช่วยพัฒนาและต่อยอดการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ธุรกิจที่ทำทางด้านการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจที่ทำทางด้าน Big Data ของภาคเกษตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-'จุรินทร์' กดปุ่มจ่ายเงินชาวนาผู้ปลูกข้าว รับเงินส่วนต่าง

-'จุรินทร์' ลุยแก้อุปสรรคการค้าชายแดนเพิ่มมูลค่าการค้า

-'จุรินทร์' Non-Stop ลุยนำประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้า

-BIG STORY : 'จุรินทร์' ไล่บี้ทูตพาณิชย์ ปั๊ม 'ส่งออก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง