อีอีซีชู การแพทย์สู่ความเป็นเลิศ

อีอีซีชู การแพทย์สู่ความเป็นเลิศ
10 ตุลาคม 2562
215

วงจรการดำรงชีวิตของมนุษย์ว่าด้วยการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ได้ถูกนำมาพิจารณาร่วมกับการวางแผนโครงสร้างต่างๆในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

โดยในส่วนของบริการทางการแพทย์ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีประเมินว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดและของเอกชน จำนวนแพทย์และพยาบาล มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการบริการทางการแพทย์หรือไม่

โจทย์อีอีซีไม่ใช่แค่รักษาพยาบาลเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ แต่อีอีซีกำลังมองหาการให้บริการทางสุขภาพที่เล็งถึงความเป็นเลิศ

 จึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย กลาโหม หรือแม้แต่การอุดมศึกษา และดีอีเอส เพื่อตั้งเป้าหมายการดูแลสุขใน 4 ขั้นตอนตามแผนได้แก่1.  Primary Care&ECS 2.Secondary Care 3. Tertiary Care และ 4. Excellent Center 

ตามแผนที่มุ่งสูงเป้าหมายสูงสุดคือความเป็นเลิศแต่ปัจจุบันคำถามกวนใจของสาธารณสุขไทยก็คือจำนวนแพทย์ 1 คนต่อประชากรมากกว่า 2,000 ในพื้นที่อีอีซีเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง