“วิษณุ” ฝากศธ.ต้นแบบกระทรวงไม่ทุจริต

“วิษณุ” ฝากศธ.ต้นแบบกระทรวงไม่ทุจริต
9 ตุลาคม 2562
121

“วิษณุ”มอบนโยบายศธ.ขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษา เชื่อมการทำงานกับกระทรวงอื่นๆ ฝากเป็นต้นแบบกระทรวงไม่มีทุจริต ด้าน ศธ.เตรียมตั้งคณะกรรมการปฎิรูปการศึกษา ดูภาพรวมแก้ปัญหาการศึกษาทั้งระบบ เชื่อภายในสิ้นปีนี้จะมีความชัดเจนปรับโครงสร้างศธ.

วันนี้ (ต.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  กล่าวภายหลังการมอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของศธ.ว่าได้มอบหมายให้ศธ.ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายแผนการปฎิรูปของรัฐบาล ซึ่งแผนที่มีอยู่แล้วนั้น มีความคล่องตัว ไม่แข็งกระด้าง และสามารถปรับอะไรได้มากมาย ดังนั้น ศธ.สามารถปรับอะไรในแผนปฎิรูปการศึกษาได้ นอกจากนั้นได้บอกถึงความห่วงใยของรัฐบาล ที่ได้มีการแยกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ออกไป ซึ่งอยากให้มีการเชื่อมโยงกันมากกว่านี้

รวมถึงอยากให้ศธ.เชื่อมโยงกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)และศธ.กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะไม่ได้อยากเห็นเพียงการจัดการศึกษาคุณภาพ แต่ทำอย่างไรให้เด็กมีสุขภาพดี มีดนตรีที่ดี เช่น  โครงการ 1 คน 1 กีฬา หรือ 1คน 1 ดนตรี เป็นต้น รวมถึงเน้นการจัดการเรียนการสอนทุกช่วงวัยแบบ Active Learning หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำหรือปฏิบัติ ต้องทำให้เด็กแต่ละคนได้เรียนตามความสามารถ ตามอัธยาศัย และศักยภาพพื้นฐานของเด็กด้วย อย่างไรก็ตาม ตอนนี้แผนปฎิรูปการศึกษาอยู่ระหว่างการตกแต่ง  ซึ่งเชื่อว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จ

ผมได้มีการย้ำเรื่องทุจริตของศธ.เพราะเป็นกระทรวงที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่มาก เป็นกระทรวงที่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมากที่สุด แล้วมีปัญหาเรื่องฐานะความเป็นอยู่ หนี้นอกระบบ และความไม่ใสใจในกฎระเบียบ ซึ่งครูเก่งในเรื่องสอน แต่พอมาทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทำไม่เป็น จึงทำให้มีปัญหา ซึ่งเราเคยมีการวิจัยและพบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ดังนั้น เป็นเรื่องน่ายินดีที่ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญเรื่องนี้ และประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและธรรมาภิบาลนายวิษณุ กล่าว

ด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ได้รายงานแนวทางที่จะขับเคลื่อนการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การปฏิรูปคุณภาพระบบ เสริมมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศ เพิ่มศักยภาพของนักเรียนเป็นกำลังหลัก เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรคุณภาพสูง การเรียนการสอน3ภาษา มีโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพ โดยจะเป็นการวางแผนงานแบบก้าวกระโดดเริ่มตั้งแต่สร้างคน แก้หนี้ และปรับระบบเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่21 

 

ทั้งนี้ หลังมารับตำแหน่งรมว.ศธ.ได้3เดือน ได้มีการสานต่อ เสริมสร้าง ยกระดับ ดังนั้น จากนี้ไปทุกคนในศธ.จะทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างศธ.ที่ต้องยอมรับว่าระบบนี้ยังเป็นปัญหา เนื่องจากนายวิษณุพบว่าศธ.เป็นกระทรวงเดียวที่กระทรวงอื่นไม่อยากเลียนแบบ เพราะมีโครงสร้างซ้ำซ้อนหลายแท่งส่งผลให้การทำงานไม่เชื่อมต่อขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า การปรับโครงสร้างศธ.และการปรับปรุงการศึกษาในมิติต่างๆ คิดจะมีการตั้งคณะกรรมการปฎิรูปการศึกษาขึ้น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการที่ดูภาพรวมการแก้ปัญหาการศึกษาทั้งระบบและกรรมการจะคัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาว่าโครงสร้างศธ.ที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่ามีความเหมาะสมในรูปแบบไหนและมีเรื่องใดที่เป็นการงานซ้ำซ้อนบ้าง ส่วนคณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษาที่มีเคยมีการทำเรื่องนี้มาก่อนก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งข้อมูลให้สูญเปล่าแต่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

สำหรับการปรับโครงสร้างอาจต้องมีการลดตำแหน่งข้าราชการระดับ11 ลงด้วยหรือไม่นั้น ประเด็นนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่คณะกรรมการจะไปพิจารณาเอง โดยเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีความชัดเจนในการปรับปรุงโครงสร้างศธ.อย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตามนายวิษณุได้ขอให้ศธ.เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาทุจริต แม้จะเป็นเรื่องยากเพราะทราบข้อมูลว่าที่ผ่านมาศธ.มีเรื่องทุจริตจำนวนมากแต่ก็ต้องทำให้เป็นต้นแบบให้ได้ เพราะศธ.ถือเป็นกระทรวงการศึกษา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง