'คูโบต้า' พัฒนา 6 สตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมเกษตร

'คูโบต้า' พัฒนา 6 สตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมเกษตร
9 ตุลาคม 2562
287

สยามคูโบต้า ร่วม NIA พัฒนา 6 สตาร์ทอัพ จาก 4 ประเทศ หวัง หาโซลูชั่นใช้ได้จริงในไทย ดันใช้เครื่องจักร เพิ่มผลผลิต

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ดำเนินโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับนานาชาติ หรือ AGrowth เพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตร หรือ AgTech Startup ให้มีความพร้อมและศักยภาพในเชิงพาณิชย์ สามารถพัฒนาแผนธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลไปสู่ตลาดระดับสากลได้

ทั้งนี้ โครงการได้คัดเลือกสตาร์ทอัพ 6 ราย 4 ประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีประสบการณ์การนำสินค้ามาใช้ในตลาดได้จริง ประกอบด้วย   Evergrow, GetzTrac จากประเทศไทย Agrisource Data, Pola Drone จากประเทศมาเลเซีย Cropin จากอินเดีย และ Hello Tractor จากไนจีเรีย เพื่อทำ Proof of Concepts (PoC) ภายใต้แนวคิด 3 หลัก คือ

1.เพื่อสร้างรายได้สูงสุดให้เกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่จำกัด

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเครื่องจักรในกลุ่มเกษตรกร

3.เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการผลผลิตและการตลาดในกลุ่มเกษตรกรไทย ทดลองหาโซลูชั่นที่สามารถใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน สามารถต่อยอดได้ในการขยายตลาดไปสู่เอเซียนในอนาคต ตอบโจทย์ที่ทางสยามคูโบต้าคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง จะจุดประกายสตาร์ทอัพไทยพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเกษตรในอนาคตด้วย

"เทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพนี้ จะสร้างนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์เกษตรกรในยุคดิจิทัล พลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง