โยกย้ายผู้บริหารกระทรวงคมนาคม - กระทรวงดิจิทัลฯ

โยกย้ายผู้บริหารกระทรวงคมนาคม - กระทรวงดิจิทัลฯ
7 ตุลาคม 2562
1,291

ครม. เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงคมนาคม - กระทรวงดิจิทัลฯ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระ ทรวงคมนาคมเสนอโดยเลื่อนตำแหน่งนายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และแต่งตั้งนายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สนข.

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอโดยนางปิยนุช วุฒิสอน เป็นผู้ตรวจราชการ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายภุชพงศ์ โนดไธสง เป็นรองปลัดกระทรวง นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ เป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายภูเวียง ประคำมินทร์ เป็นรองปลัดกระทรวงและแต่งตั้งนายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต เป็นผู้ตรวจราชการดีอีเอส

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง