ปชช.ชี้ 'รบ.ประยุทธ์2' ดีขึ้นด้วยชิมช้อปใช้ แต่แย่ลงเพราะค่าครองชีพสูง

ปชช.ชี้ 'รบ.ประยุทธ์2' ดีขึ้นด้วยชิมช้อปใช้ แต่แย่ลงเพราะค่าครองชีพสูง
6 ตุลาคม 2562
898

ผลสำรวจประชาชน ชี้ "รัฐบาลประยุทธ์2" ดีขึ้นด้วยชิมช้อปใช้ แต่แย่ลงเพราะค่าครองชีพสูง

จากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3 โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่องและเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” จะดีกว่าหรือแย่กว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่1-5 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น
อันดับ 1 ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11%
อันดับ 2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78%
อันดับ 3 มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67%

2. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง
อันดับ 1 การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง 67.87%
อันดับ 2 ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 40.42%
อันดับ 3 ไม่สามารถท าตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง 22.43%

3. ประชาชนคิดว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” มีผลงานอะไร? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม
อันดับ 1 ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้ 56.94%
อันดับ 2 ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม 31.61%
อันดับ 3 การตรวจสอบการทุจริตในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 28.55%

4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน “รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง” กับ “รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร” เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 เหมือนเดิม 51.68% เพราะ มาจากคณะทำงานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดำเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
อันดับ 2 แย่ลง 41.70% เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ
อันดับ 3 ดีขึ้น 6.62% เพราะพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการชิมช้อปใช้ฯลฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ แนะให้สนใจ 'เศรษฐกิจ' มากกว่า 'การเมือง'
-นายกฯ กำชับทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
-'นายกฯ' แนะใช้ความรู้-คุณธรรม แก้เฟคนิวส์
-นายกฯห่วงน้ำท่วมอุบลฯ สั่งเร่งลดผลกระทบด่วน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง