'ร.10' มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เยอรมนี

'ร.10' มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เยอรมนี
3 ตุลาคม 2562
1,429

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2562

ฯพณฯ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ซไตน์ไมเออร์
ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมัน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง